شاخه قارچهای حقیقی اومیکوتا
شاخه قارچهای حقیقی اومیکوتا
شاخه قارچهای حقیقی : اومیکوتا[1]
 
زیرشاخه ی : آسکومیکوتینا[2]
 
رده : پیرنومیستها [3] ، راسته ، کلاویسی پیتالها [4]
 
تیره : کلاویسی پیتاسه [5]، ارگوت [6]
 
از مهمترین خصوصیات این خانواده ، وجود اندامهای تک سلولی آسک می باشد . از آسکها رشته های باریکی به نام آسکسپورها[7] به وجود می آیند . از مهمترین انواع وحشی و کشت شده ی متعلق به این تیره می توان از ارگوت ( کلاویسپس پورپورآ[8] ) نام برد.
گونه های متعدد دیگری متعلق به جنس مذکور شناخته شده اند . گیاهان مذکور عمدتاً در اروپا ، آسیا و شمال آفریقا گسترش دارند.
 
 
[1] -Eumycota.
[2] Ascomycotina.
[3] -Pyrenomycetes.
[4] - Clavicipitales
[5] - Clavicipitaceae
[6] - Ergot
[7] -Ascospores.
[8] -Claviceps purpurea.
 
 
 

 


نوشته شده در 26/05/1393 ساعت 17:12:57 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک