شرايط آب و هوایی سیب
شرايط آب و هوایی سیب

شرايط آب و هوایی سیب

 دما: حداقل دماي منطقه 25-20 درجه سانتي گراد زير صفر و حداكثر دماي منطقه 38 درجه سانتي گراد بالاي صفر.

اگر سردي هوا در زمستان از 40- درجه سانتي گراد تجاوز مي كند، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.

در مناطقي كه جمع ساعات دماي زير 7 درجه سانتي گراد از هزار ساعت كمتر باشد، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.

 ارتفاع از سطح دريا: ارتفاع 1300 الي 2200 متر از سطح دريا مناسب جهت كشت سيب مي باشد.

 تنوع زياد سازگاري كليماي سيب، باعث گرديده است كه اين درخت وسيع ترين درخت كشت شده در منطقه معتدله باشد ، بعضي از ارقام در 70 روز ميرسند و  برخي ديگر 180 روز يا بيشتر وقت لازم دارند تا برسند. بعضي خيلي مقاوم هستند و  برخي ديگر نسبتا´حساس ميباشند.  بعضـي داراي نياز سرمايي طولاني و برخي ديگر يـك دوره خيلي كوتاه نياز به سرما دارند. به علت تنوع ژنتيكي ، عموميت دادن در مورد نيازهاي آب و هـوايي ويژه سيب را مشكل ميسازد ولـي بطور كلي نياز سرمايي سيب 1600 ساعت دمـاي زير ْ7  ساتيگــراد ميباشد.

شرايط آبي سیب 

EC آب حداكثر مي تواند 2000 ميكرو موس بر سانتي متر باشد.

 مقدار آب مورد نياز با سيستم آبياري ثقلي 10 هزار متر مكعب در هكتار و با آبياري قطره اي 5 الي 6 هزار متر مكعب مي باشد.

* مقدار آب مصرفي بر اساس كيفيت خاك منطقه و نوع پايه سيب و شرايط آب و هوايي متغير مي باشد.  

کیفیت آب : در مورد کیفیت آب باید به چند مورد توجه شود :

 در صورتیکه EC آب آبیاری کمتر از 7/0 دسی زیمنس بر متر بوده و SAR(خطر سديم ) آن کمتر از 5/3 باشد، کابرد چنین آبی هیچگونه محدودیتی ندارد.

در صورتیکه EC آب از 2 (ds/m) بیشتر باشد سبب تجمع املاح و پیدایش و توسعه خاک های شور و قلیا می شود. به این دلیل استفاده از چنین آب های محدودیت ایجاد می کند.

آب آبیاری که SAR آن از 7 بیشتر باشد سبب کاهش نفوذ آب در خاک می شود. در این حالت، عدم تعادل بین سدیم محلول با کلسیم و منیزیم موجب پراکندگی ذرات، سله بستن و گرفتن خلل فرج خاک خواهد شد.

                                       ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی
     از نظر عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا در ايران درعرض جغرافيايي 37-36 درجه شمالي و در ارتفاعات 2000-1800 متر بهترين كيفيت را دارا مي باشد. درجه حرارت بين ْ21 تا ْ25  سانتيگراد براي اكثر ارقام سيب مناسبترين حرارت براي رشد متعادل ميباشد.  رشد ميوه در بالاي  ْ30  سانتيگراد و پائين  ْ6  سانتيگراد متوقف ميشود.

 


نوشته شده در 22/05/1394 پنجشنبه ساعت 17:24:14 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 24/05/1394 شنبه ساعت 02:22:56 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی