شرایط آب و هوایی مورد نیاز درختان پسته
شرایط آب و هوایی مورد نیاز درختان پسته

الف- عرض جغرافیایی:

بطور کلی درختان پسته در عرض جغرافیایی 42-24 درجه شمالی قرار گرفته اند، اما کشت و پرورش درختان پسته ایران در عرض 37-27 درجه شمالی می باشد.

ب- اتفاع از سطح دریا:

درختان پسته در ارتفاع 2000-900 متری از سطح دریا قرار گرفته اند. برای بعضی از گونه ها ارتفاع 3000-700 متر ذکر شده است. امروزه کشت و کار پسته در اتفاعات پایین تر انجام گرفته و محصول مناسبی نیز تولید نموده است.

ج- درجه حرارت :

دمای مناسب برای کشت و پرورش این گیاه در دامنه وسیعی قرار می گیرد، بطوریکه دمای 45+ درجه سانتی گراد در تابستان و دمای 20 درجه سانتی گراد در زمستان را به خوبی تحمل می نماید. پسته نسبت به سرمای دیرس بهاره حساس می باشد و دمای انجماد و حتی نردیک به آن نیز خسارت فراوانی ایجاد می نماید.

خصوصیات خاک:

کشت پسته در رده های مختلفی از خاک با موفقیت امجام می شود. در مناطق پسته کاری ایران بافت شنی لومی که یک بافت متوسط می باشد بهترین محصول را تولید می نماید. همچنین در بافت های سنگین تر خاک مثل  لوم رسی سیلتی و حتی لوم رس محصول مناسب تولید شده است. وجود زهکش های طبیعی همانند یک لایه شنی در عمق بیش از 2 متر از سطح خاک می تواند سنگینی بافت خاک را جبران نماید. مناسب ترین خاک برای کشت و پرورش پسته از نظر عمق ، خاک های عمیق همراه با بافت یکنواخت می باشد. درختان پسته در شرکیفیتاایط مندابی رشد مناسبی ندارد.

کیفیت آب:

در مورد ازیابی کیفیت آب آبیاری 4 کورد مهم را باید در نظر گرفت:

1-  در صورتیکه EC آب آبیاری کمتر از 7/0 دسی زیمنس بر متر بوده و SAR آن کمتر از 5/3 باشد، کابرد چنین آبی هیچگونه محدودیتی ندارد.

2-    در صورتیکه EC آب از 2 (ds/m) بیشتر باشد سبب تجمع املاح و پیدایش و توسعه خاک های شور و قلیا می شود. به این دلیل استفاده از چنین آب های محدودیت ایجاد می کند.

3-  آب آبیاری که SAR آن از 7 بیشتر باشد سبب کاهش نفوذ آب در خاک می شود. در این حالت، عدم تعادل بین سدیم محلول با کلسیم و منیزیم موجب پراکندگی ذرات، سله بستن و گرفتن خلل فرج خاک خواهد شد.

4-  اگر مقدار بر آب آبیاری از 7/0 قسمت در میلیون و کلر 3 میلی اکی والان در لیتر تجاوز کند، سبب تجمع این دو در خاک می شود. این تجمع باعث ایجاد مسمومیت های خاصی در پسته می گردد.

 تهیه و تجزیه نمونه های آب و خاک می تواند بعنوان ابزاری کاربردی و اقتصادی در مدیریت شوری بکار گرفته شود. عمل انتخاب، ارزیابی و تغییر عوامل نامناسب محل باغ پسته را می توان براحتی با تجزیه نمونه آب و خاک انجام داد.


نوشته شده در 26/07/1394 ساعت 21:44:56 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی