شرایط آب و هوایی یا اقلیمی خرمالو
شرایط آب و هوایی یا اقلیمی خرمالو

شرایط آب و هوایی یا اقلیمی خرمالو

اگر چه اغلب گونه های خرمالو گیاهان نیمه گرمسیری تا گرمسیری می باشند، اما خرمالوی معمولی در برخی منبع به عنوان میوه نیمه گرمسیری و در برخی به عنوان میوه منطقه معتدله معرفی شده است. به نظر میرسد که مهمترین عوامل میزان تحمل آن به شدت سرمای زمستانه و همچنین نیازهای دمایی فصل رشد برای رشد و نمو و رساندن میوه است. خرمالو در مقابل سرما زیاد مقاوم Hardy نیست. نیاز سرمایی کم تا متوسط (حدود 800-100 ساعت برحسب رقم دارد) که با دمای  تامین میشود و برای رسانیدن میوه نیاز به یک تابستان گرم و طولانی دارد.

به طور کلی ارقام خرمالوی گس به شرایط متغیر کلیمایی تطابق بیشتری دارند تا ارقام غیر گس، براساس نظر وزارت کشاورزی ژاپن ارقام نوع گس میتوانند در قلیمی با دمای متوسط سالیانه بالاتر از  با موفقیت کشت شوند، در حالیکه ارقام غیر گس در اقلیم هایی با دمای متوسط سالیانه بالاتر از  تطابق بهتری نشان میدهند. به همین دلیل در ژاپن در سرتاسر کشور بجز در جزیره هوکایدو Hokkaido (جزیره شمالی) ارقام گس با موفقیت کشت میشوند، در حالیکه ارقام غیر گس فقط در نواحی نسبتاً ملایم جنوبی تر کشت می شوند. ارقام غیر گس اگر در نواحی خنک تر کشت شوند مقداری گسی نشان خواهند داد. بنابراین، مناسبترین آب و هوا یا اقلیم برای پرورش خرمالو منطقه نیمه گرمسیر با تابستان طولانی و گرم است. معهذا بدلیل تنوع ارقام در نواحی معتدل ملایم (سردسیر معتدل) با تابستانهای نسبتا گرم و طولانی نیز می توان با اراقم مناسب به کشت و کار آن پرداخت.

حد مقاومت به سرمای زمستانه در برخی اراقام تا  ذکر شده است، در حالیکه برخی دیگر حساسیت نشان داده اند و تا  را تحمل می نمایند. نقاط پست و مرطوب گرمسیری برای این گیاه مناسب نبوده است و نواحی نیمه گرمسیری برای آن مناسب تر بوده است. مقاومت شاخه های یک ساله خرمالو در آزمون یخزدگی مصنوعی بررسی گردیده است. دمایی که موجب LT50 بود از  تا  بود. ارقام D. Kaki دارای LT50 از  تا  بودند هیبریدهای بین گونه ای Kaki X virginiana  دارای LT50 از  تا  و LT50 برای Lotus برابر با  بود.

خرمالو برای رشد و نمو و تولید مناسب نیاز به مقدار آب کافی دارد که به طور منظم بایستی از طریق ریشه در اختیار آن قرار داده شود. نیاز به رطوبت نسبی بالای هوا ندارد، اما باید با مقدار کافی آب از طریق خاک نیاز آبی آن تامین شود. عکس العمل گیاه در کالیفرنیا نشان داده است که در نقاط نیمه خشک موفق تر بوده است، در حالیکه تجربه در سایر نقاط حاکی از این است که میتوان خرمالو را در نواحی با بارندگی نسبتاً سنگین نیز کشت کرد. اما در نواحی از هندوستان که بارندگی خیلی زیاد بوده است خوب عمل نکرده است. نواحی کشت و کار آن در آمریکا مشابه نواحی کشت و کار انجیر است.

گونه خرمالوی آمریکای شمالی D. virginina که اغلب به عنوان پایه در آن کشور استفاده میشود مقاومتر از خرمالوی معمولی است و نیاز سرمایی بیشتری دارد. همچنین این گونه نیز نیاز به فصل گرم و طولانی برای رسانیدن میوه دارد.

در موقع شروع رشد جوانه ها در بهار، درجه حرارت بحرانی برای صدمه سرما 5/1- تا  است و در صورت تدوام این درجه حرارتها و یا درجه حرارتهای کمتر برای بیشتر از نیم ساعت صدمات زیادی بوجود خواهد آمد. برگها در  صدمه می بینید.

شاخه های نازک خرمالو در زمستان در 13- تا  صدمه می بینید. براساس یک گزارش درجه حرارات 0 تا  برای بیشتر از 900 ساعت باعث تاخیر در باز شدن جوانه ها در بهار و پیشگیری از رشد طولی ریشه میگردد که منجر به رشد کمتر رضایتبخش درخت میشود. بنابراین نواحی گرمتر برای درختان خرمالو بسیار مناسبتر هستند تا نواحی سردتر. البته مناطقی با حرارت خیلی زیاد تابستانه نیز بری این درخت خوب نیست و ممکن است موجب آفتاب سوختگی میوه ها و درخت شود.

در طی مرحله رسیدن میوه، برای بدست آوردن میوه با کیفیت خوب دما دارای اهمیت زیادی است. به عنوان مثال، برای رقم Fuyu میانگین دمای سالیانه  یا بیشتر برای تولید تجاری لازم است. برای کیفیت عالی میوه این رقم در ماههای سپتامبر و اکتبر (شهریور و مهر) دمای متوسط 22 و  به ترتیب مورد نیاز است.


نوشته شده در 04/11/1393 شنبه ساعت 20:42:03 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی