مدیریت

شرایط پرورش قزل الا
شرایط مناسب برای پرورش قزل الا
شرایط پرورش ماهی قزل آلا:
 
1ـ کمیت آب: آب محیط زندگی ماهی بوده ومهمترین نقش را درتولیدماهی قزل آلا به عهده دارد. برای تولید هریک تن ماهی قزل آلا به 5الی7 لیتر آب درثانیه نیاز است.
2ـ کیفیت آب: باهرآبی که قابل استفاده برای زراعت باشد،میتوان به تولیدماهی قزل آلا اقدام کرد.البته هرچه کیفیت آب بهترباشد،همانند کشاورزی راندمان تولید ماهی قزل آلا هم بهترخواهدبود.
3ـ شوری آب: ماهی قزل آلا درآبهای شیرین وشور قابل پرورش میباشد.این ماهی درشوری آب کمتراز 5گرم درلیتر به نحو احسن پرورش می یابد.
4ـ درجه حرارت آب: رشد ماهی قزل آلا در دمای بین 6تا 20 درجه سانتیگراد انجام میگیرد.درجه حرارت مناسب برای پرورش ماهی قزل الا 18-12 درجه سانتیگراد است.بهترین میزان تغذیه ورشد این ماهی در دمای 17-12 درجه سانتیگراد است.
5ـ اکسیژن محلول: میزان مناسب اکسیژن محلول درآب استخر،برای پرورش ماهی قزل آلا باید در حدود 12-8 میلی گرم درلیتر بوده ونباید کمتراز 5میلی گرم باشد.
): غلظت یون هیدروژن درآب، اسیدیته نام دارد.PH6ـ غلظت یون هیدروژن(
PHبرای پرورش ماهی قزل آلا،خنثی یاهمان 7میباشد.محدوده مناسب  PHبهترین
بین 8-6.5 است.
7ـ اثرنور: تابش شدیدو طولانی مدت نورآفتاب به استخرها،
 موجب آفتاب سوختگی پوست ظریف ماهیان، خصوصا بچه ماهیان قزل آلا درمناطق کوهستانی ومرتفع شده، آلودگی قارچی زا درپی خواهد داشت.
 افزایش عمق آب استخرها درحدود 1.5-1 متر ونصب سایبان درقسمت کوچکی ازاستخر ذخیره ترجیحا درمحل غذادهی برای بچه ماهیان زیر 5گرم ودر اوایل دوره پرورش توصیه میگردد.
8ـ مواد معلق جامد وکدورت آب: ماهی قزل آلا به آب شفاف وتمیز نیاز دارد. افزایش مواد جامد معلق ، نظیر مواد دفعی ماهی و جلبک های معلق در آب یا گل آلودگی آب ورودی استخر، باعث افزایش کدورت آب میشود.این امر ضمن کاهش میزان اکسیژن محلول درآب و افزایش تولید گازهای مضر از قبیل آمونیاک و
 تحریک مکانیکی آبشش ها، باکاهش وسعت دید ماهی همراه بوده، غذاگیریH2S  ماهیان رامختل کرده وافزایش پرت غذا هنگام غذادهی را بدنبال دارد.کدورت بحرانی آب استخر پرورش ماهی قزل آلا معادل یا کمتراز 0.5 متری عمق آب استخر بایستی قابل مشاهده باشد.
آماده سازی استخر ذخیره آب جهت پرورش ماهی قزل آلا
1ـ لایروبی وخارج نمودن رسوبات مختلف کف استخر
2ـ آهک پاشی کف ودیواره های استخر بمنظور ضدعفونی وازبین بردن انگلها وعوامل بیماریزای احتمالی.
3ـ نصب توری درمحل ورودی ،خروجی وسرریز آب استخر.
4- تنظیم ارتفاع آب استخر: ارتفاع آب استخر نبایستی از 50 سانتیمترکمترشود.
5ـ بررسی واصلاح محل قرار گرفتن ورودی و خروجی آب استخر.
6- نصب برج هواده(برای آب چاه)
نحوه شمارش بچه ماهی
1ـ روش وزنی  2ـ روش حجمی  3ـ روش دانه شمار  4ـ استفاده ازدستگاه شمارشگر
ظرفیت تولید ماهی دراستخرهای ذخیره آب کشاورزی:ظرفیت تولید ماهی دراستخر به روش معمولی و متداول، به کمیت وکیفیت آب ورودی، طول دوره مناسب استخر برای پرورش به مساحت وحجم استخر بستگی دارد.
تغذیه ماهیان
تعداددفعات غذادهی روزانه
نوع غذای مصرفی
وزن ماهی
5
FFT 1
15-5 گرم
5-4
FFT 2
35-15 گرم
4
GFT 1
135-35 گرم
3
GFT 2
500-135 گرم
 
زیست سنجی(بیومتری) ماهیان
لوازم انجام زیست سنجی عبارتند از:تور دستی ساچوک( چشمه ریزو بدون گره ) ترازو،سطل آب 30 لیتری (2عدد) ،تخته زیست سنجی
نحوه انجام:تعداد 0.5 تا یک درصد کل ماهیان موجود دراستخر رابعنوان نمونه توسط تورپره وساچوک گرفته ومتوسط وزن ماهیان رامحاسبه مینمائیم.عملیات زیست سنجی باید باسرعت ودقت انجام شود تاآسیبی به ماهیان وارد نشود.برای کاهش استرس ماهیان ازعصاره گل میخک جهت بیهوشی موقت میتوان استفاده نمود.
ضریب تبدیل غذایی
غذا یکی ازمهمترین نهاده های پرورش ماهی قزل آلا است و 60-50 درصد هزینه تولید ماهی قزل آلا را شامل میشود.هرچه عدد ضریب تبدیل غذا کوچکتر وبه عدد 1 نزدیکترباشد آن خوراک ازکیفیت وارزش غذایی بهتری برخوردار است.
 
 
 
/ میزان غذای مصرف شده دریک دوره=(بین دوزیست سنجی) FCR)  ضریب تبدیل غذایی
                                میزان گوشت ماهی تولیدشده دریک دوره (بین دوزیست سنجی)
 
طول دوره پرورش ماهی قزل آلا:طول دوره پرورش ماهی بستگی به وزن اولیه بچه ماهی، دمای آب استخر ونیز نحوه تغذیه وبهداشت استخرها داشته وبطور معمول ازابتدای رهاسازی بچه ماهی دراستخر تازمان صید،شش ماه میباشد.
 
نکات مهم درمدیریت پرورش:
1ـ تکمیل دفترچه ثبت اطلاعات روزانه پرورش ماهی مزرعه
2ـ نظافت منظم دریچه های ورودی وخروجی آب استخر
3ـ ایجاد حوضچه روغن گیر جهت جلوگیری ازنشت روغن به داخل استخر
4ـ جمع آوری وشمارش روزانه تلفات ماهیان و دفن آنها درگودال های آهکی
5-رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کلیه سطوح پرورشی
6-نظارت مستقیم بر نحوه غذادهی و میزان غذادهی و همچنین مشاهده وضعیت غذاگیری
 
تهیه شده توسط مهندس رشیدیان.

نوشته شده در 27/11/1392 ساعت 19:43:13 توسط قاسم رشیدیان


بازگشت به صفحه پرورش ماهی سردابی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
ترجمه تخصصی متون شیلاتی

با سلام 

به اطلاع کاربران عزیز می رساند که کلیه متون تخصصی شیلاتی در کمترین زمان ممکن با هزینه مناسب توسط کادر مجرب انجام و در خدمت شما قرار میگیرد

با تشکر مدیریت

email : tarjome.shilat@gmail.com