طبقه بندی قارچ ها
طبقه بندی قارچ ها

طبقه بندی قارچ ها

قارچ ها یوکاریوت هستند.

سلسله های اصلی این موجودات:

-         Animalia

-         Planta

-         Myceteae

-         Proticta

-         Stramenopila

سلسله Myceteae یا قارچ های واقعی شامل شاخه های:

-         Chytrci dimycota

-         Glomero mycota

-         Ascomycota

-         Basidiomycota

-         چند شاخه دیگر

سلسله Stramenopila شامل برخی موجودات شبه قارچ که زئوسپور دو تاژکی دارند مثل: Oomycota

و سلسله Proticsta شامل برخی موجودات شبه قارچ (آغازیان قارچ مانند) که اغلب تک سلولی و ژله ای هستند مثل Plasmodiophoromycota

Myxomycota

بیماری های گیاهی ایجاد شده به وسیله Oomycota

این شبه قارچ در سلسله استرامیوپیلا قرار می گیرند. هیف فاقد دیواره عرضی هستند. تولید مثل جنسی با تماس دو گامتانژیوم (با شکل های مختلف) و تشکیل اسپور جنسی به نام Oospore انجام می شود. این اسپور جنسی نسبت به شرایط سخت مقاوم است. کلاً در قارچ ها و شبه قارچ ها فاز جنسی زمانی تشکیل می شود که شرایط محیطی نامناسب باشد (زمستان گذرانی)

در تکثیر غیر جنسی تشکیل اسپورانژیوم می دهند. اسپرانژیوم ها روی اسپورانژیوفورها تشکیل می شوند. درون اسپرانژیوم ها زئوسپورها تشکیل می شوند. زئوسپورها دو تاژکی با یک تاژک شلاقی و یک تاژک ؟؟؟ هستند.

برخی بیماری های مهم ایجاد شده توسط قارچ های اوومیست:

-         پوسیدگی بذر روی گیاهچه ناشی از قارچ پیتیوم (Pythium)

-         پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از قارچ فیتوفتورا (Phytophthora)

-         سفیدک های داخلی

بیماری های ناشی از قارچ Pythium

1-  مرگ گیاه چه (Damping off) پوسیدگی بذر قبل از خروج گیاهچه از خاک، مرگ گیاهچه بعد از خروج گیاهچه از خاک که در این مواقع طوقه و ریشه می پوسد و گیاهچه سرنگون می شود.

2-  زخم و پوسیدگی ریشه و ساقه

3-  پوسیدگی اندام های ذخیره ای مثل کدوئیان و سیب زمینی

معمولاً به صورت لهیدگی اندام ذخیره ای و تشکیل یک لایه پنبه ای روی سطح بافت این آلودگی دیده می شود. این قارچ یک قارچ خاکزی است و در خاک به سرعت رشد می کند (منظور قارچ پیتیوم) و در فاز غیر جنسی تشکیل اسپرانژیوم می دهد و درون اسپرانژیوم ها زئوسپورهای دو تاژکی ایجاد می شود که بعداً تاژک های خود را از دست می دهند و جوانه می زنند و تشکیل میسلیوم های جدید می دهند و به این ترتیب قارچ ها می توانند گیاهان را آلوده کنند. در شرایط نامساعد فاز جنسی تشیکل می شود و از لقاح اانیوم و آنترانیوم اووسپور تشکیل می شود و اووسپور جوانه می زند که از این جوانه زدن ممکن است هیف جدید ایجاد شود و آلودگی جدید ایجاد شود و این اسپرانژیوم زئوسپور تشکیل شود و زئوسپورها بعداً می توانند هیف تشکیل دهند.

گونه های مهم پیتیوم Pythium ultimum

Pythium debaryanum

شرایط شدت بیماری:

1-  رطوبت زیاد خاک

2-  دمای پایین

روش های کنترل: زهکشی مناسب خاک، کاهش مصرف کودهای ازته، بهبود شرایط تهویه گیاهان، ضدعفونی خاک (حرارت خشک، بخار آب، سموم تدخینی مثل ورلکس، کلروپیکرین و متیل بروماید)، ضد عفونی بذر قبل از کاشت (با سموم کاپتان، فربام، متالاکسیل)

بیماری های ناشی از قارچ Phytophtora

بیماری هایی که از این قارچ ایجاد می شوند نسبت به گروه قبلی تنوع بیشتری دارند: پوسیدگی بذر، مرگ گیاهچه، بوته میری، پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی اندام های ذخیره ای

مهم ترین بیماری های ناشی از قارچ فیتوفترا در ایران

-         باد زدگی سیب زمینی Phytophthora infestans

-         گموز یا پوسیدگی طوقه پسته Phytophthora citrophthora

-         گموز یا پوسیدگی طوقه مرکبات   Phytophthora citrophtora

-         بوته میری جالیز Phytophthora drechsleri

پوسیدگی طوقه و ریشه (گموز) مرکبات

در خاک های مرطوب پایه های لیمو، پرتقال، گریپ فروت و نارنگی به این بیماری حساس اند و پایه های نارنج سه برگ و نارنج به این بیماری مقاوم اند. مهم ترین علائم این بیماری تشکیل زخم هایی در ناحیه طوقه می باشد که از محل این زخم ها تراوشات صمغ مانندی خارج می شود. این تراوشات به تدریج تیره می شوند و کم کم زخم توسعه پیدا می کند به طوری که می تواند بخش عمده ای از طوقه درخت را فرا بگیرد و اگر پیشرفت کند دور تا دور طوقه را فرا می گیرد که در این صورت آوندهای آبکش تخریب می شود و درخت از بین خواهد رفت.

عامل بیماری Phytophthora citrophthora

P. parasitica

کنترل بیماری:

پیشگیری:

1-  استفاده از پایه مقاوم (برخی مرکبات مثل نارنج به این بیماری مقاوم هستند)

2-  جلوگیری از انباشته کردن خاک و کود در پای درخت

3-  محل پیوندک بایستی 30-15 سانتی متر بالاتر از سطح خاک باشد

4-  از بین بردن درختان آلوده

5-  جلوگیری از جمع شدن آب دور طوقه

6-  کاشت درخت در خاک هایی با بافت سبک

7-  زهکشی مناسب

درمان:

1-  کنار زدن خاک اطراف طوقه درخت آلوده

2-  تراشیدن زخم طوقه تا رسیدن به بافت سالم درخت

3-  ضدعفونی محل تراشیده شده با محلول 1% پرمنگنات پتاسیم و یا مخلوط ؟؟؟

4-  پوشاندن محل ضدعفونی شده با چسب باغبانی 2 هفته پس از ضدعفونی

5-  سمپاشی درختان و محل آلودگی با متالاکسیل و یا فوزتیل آلومینیوم


نوشته شده در 04/04/1393 چهارشنبه ساعت 11:21:42 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه بیماری های گیاهی


ناشناس در تاریخ سی ام مهر 1394 گفته است

با سلام خدمت دوستان عزیز لطفا در رابطه با قارچ فیتوفترا مقاله های معتبر بگذارید.
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید