همه چیز در مورد گوجه فرنگی
همه چیز در مورد سیب زمینی
همه چیز در مورد بادمجان
همه چیز در مورد فلفل
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی
طبقه‌بندي سبزي‌ها تک لپه ای و دو لپه ای
طبقه‌بندي سبزي‌ها تک لپه ای و دو لپه ای

روش هاي طبقه‌بندي سبزي‌ها تک لپه ای و دو لپه ای:لیست کامل عکس سبزی ها و نام علمی سبزی ها 

1- بر اساس طبقه‌بندي گياهشناسي (جنس و گونه و قرابت ژنتيكي). مشخصات و صفات برخي از گياهان را به عنوان نماينده خانواده سبزي‌ها بررسي مي‌كند و با كمك آن مشخصات ، صفات و روابط گياهان هم‌خانواده را بررسي مي‌كند.

در طبقه بندي علمي به ترتيب:

1- نام جنس: Brassica              

2- نام گونه:   oleracea

3- نام واريته: var. capitata      

4- نام  رقم :  f. Alba

كلم پيچ سفيد   rassica oleracea var.capitata f.Alba

                
 
تك لپه‌اي ها
 
Monocotyledoneae
 
خانواده گندميان
 
Poaceae (Gramineae)
 
        ذرت شيرين
 
Zea mays var. rugosa (saccharata)
 
        ذرت شيرين براي بودادن
        (پاپ كورن)
 
 
 
Zea mays var. praecox
 
خانواده سوسنی­ ها
 
Liliaceae
 
    مارچوبه
 
Asparagus officinalis
 
    تره فرنگي
 
Allium porrum
 
    پياز
 
Allium cepa
 
    پيازچه
 
Allium fistulosum
 
    سير
 
Allium sativum
 
    موسير
 
Allium ascalonicum
 
 
دو لپه­ اي ­ها
 
Dicotylodoneae
 
خانواده علف هفت بند
 
Polygonaceae
 
      ريواس
 
Rheum rhabarbarum
 
      ترشك
 
Rumex acetosa
 
       آميفر
 
Rumex patientia
 
 
 
خانواده چغندر
 
Chenopodiaceae
 
        چغندر لبويي
 
Beta vulgaris var. conditiva
 
        چغندر برگي
 
Beta vulgaris var. cicla
 
        اسفناج (بذر خاردار)
 
Spinacia oleracea var. oleracea
 
        اسفناج (بذر صاف)
 
Spinacia oleracea var. inermis
 
خانواده آزوآسه
 
Tetragoniaceae (Aizoaceae)
 
        اسفناج زلاند نو
 
Tetragonia expansa (Tetragonia tetragoniodes)
 
 
خانواده چليپاييان
 
Crucifereae (Brassicaceae)
 
     كلم سبز
 
Brassica oleraceae var. acephala
 
    كلم تكمه
 
Brassica oleraceae var. gemmifera
 
    كلم پيچ
 
Brassica oleraceae var. capitata
 
    كلم قمري
 
Brassica oleraceae var. gongolydes
 
     كلم چيني
 
Brassica oleraceae var. chinensis
 
     كلم چيني (برگها فشرده)
 
Brassica oleraceae var. pekinensis
 
     كلم سنگي
 
Brassica oleraceae var. napobrassica
 
     كلم گل معمولی
 
Brassica oleraceae var. botrytis
 
     كلم گل بروكلي
 
Brassica oleraceae var. italica
 
     شلغم
 
Brassica campestris var. rapa
 
        ترتيزك آبي (
 
Nasturtuim officinalis
 
          ترتيزك باغي (شاهي)
 
Lepidium sativum
 
         تربچه
 
Raphanus sativus var. sativum
 
         ترب سفيد
 
Raphanus sativus var. longipinnatus
 
         ترب سياه
 
Raphanus sativus var.nigrum
 
خانواده بادمجانيان
 
Solanaceae
 
      سيب ‌زميني
 
Solanum tuberosum
 
      بادمجان
 
Solanum melongena
 
     گوجه ‌فرنگي
 
Lycopersicun esculentum
 
     فلفل سبز
 
Capsicum annuum
 
خانواده كدوييان
 
Cucurbitaceae
 
    كدو مسمايي (خورشتي)
 
Cucurbita pepo
 
    كدو حلوايي (رشتي)
 
Cucurbita moschata
 
     كدو تنبل
 
Cucurbita maxima
 
     هندوانه
 
Citrullus lunatus
 
     خيار
 
Cucumis sativum
 
     طالبي
 
Cucumis melo
 
     خربزه
 
Cucumis melo var. indorus
 
     گرمگ
 
Cucumis melo var. reticulatus
 
     دستنبو
 
Cucumis melo var. chito
 
 
خانواده بقولات
 
Fabaceae (Leguminosea)
 
 
 
    نخود فرنگي
 
Pissum sativum
 
 
 
     نخود فرنگي (با غلاف خوردني)
 
Pissum sativum var. macrocarpon
 
 
 
    باقلا سبز
 
Vicia faba
 
 
 
     لوبيا سبز پاكوتاه (باقلا پاچ)
 
Phaseolus vulgaris var. humilis
 
 
 
     لوبيا سبز پابلند
 
Phaseolus vulgaris
 
     لوبياي آمريكايي (ليما)
 
Phaseolus lunatus
 
     خانواده پنيرك
 
Malvaceae
 
      باميه
 
Hibiscus esculentus
 
خانواده چتريان
 
Umbellifereae (Apiaceae)
 
     هويج
 
Daucus carota
 
     جعفري
 
Petroselinum crispum
 
     جعفري ريشه‌اي (جعفري هامبورگ)
 
Petroselinum crispum var. tuberosum
 
     كرفس برگي
 
Apium graveolens var. dulce
 
     كرفس معمولي
 
Apium graveolens var. graveolens
 
      كرفس قمري
 
Apium graveolens var. rapaceum
 
      گشنيز
 
Corianderum sativum
 
       شويد (شبت)
 
Anethum graveolens var. hortorum
 
خانواده كلاپركها
 
Asteraceae (Compositeae)
 
     كاهو پيچ
 
Lactuca sativa
 
     شيكوره (آنديو فرانسوي)
 
Cichorium intybus
 
    كاسني فري يا آنديو
 
Cichorium indivia
 
      سيب ‌زميني ترشي (يارالماسي)
 
Heliantus tuberosus
 
خانواده نيلوفريان
 
Convolvulaceae
 
   سيب ‌زميني شيرين
 
Ipomea batatas
 

 


نوشته شده در 25/05/1393 شنبه ساعت 12:12:29 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه سبزیکاری


ناشناس در تاریخ بیست و سوم فروردین 1396 گفته است

خیلی خوب بود مرسی
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید