علائم ظاهری گیاهان بیمار
علائم ظاهری گیاهان بیمار

علائم ظاهری گیاهان بیمار:

1. رنگ غیر طبیعی

موزائیک Mosaic: ایجاد رنگ پریدگی های پراکنده و موزائیکی شکل می کند که به خصوص در بیماری های ویروسی دیده می شود. کلروفیل  برگ به میزان های مختلفی در سطح برگ تخریب می شود.

کلروز Chlorosis: یعنی تغییر رنگ که معمولاً زرد شدن است با وجود نور کافی چون کمبود نور هم باعث این عارضه می شود و در نتیجه ویروس هم می تواند باشد.

 

 

روشن یا تیره شدن رگبرگ ها: به وسیله عوامل ویروسی رخ می دهد.

پژمردگی: ممکن است به علت کمبود آب، تخریب ریشه و یا انسداد یا تخریب آوندهای چوبی باشد. اگر به گیاه آب دادیم و حالت برطرف شد کمبود آب می باشد. در شرایط غرقاب هم پوسیدگی ریشه رخ می دهد.

لکه برگی cercospora leaf : لکه می تواند روی ساقه، گل و ... باشد. به وسیله قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها ایجاد می شود.

پوسیدگی: توسط آنزیم ها و ... ایجاد می شود. (قارچ ها و باکتری ها) ممکن است پوسیدگی خشک باشد یا نرم باشد و یا به علت تخریب سلول ها و یا تخریب تیغه میانی باشد. در سیب زمینی پوسیدگی خشک اتفاق می افتد. در پیاز پوسیدگی نرم رخ می دهد

مرگ گیاهچه: قبل از اینکه گیاه به مرحله بلوغ برسد از بین می رود. عواملی مثل پوسیدگی ریشه، پوسیدگی طوقه

سوختگی یا بلایت Blight: بخشی از گیاه دچار سوختگی می شود (سیاه و یا سبزخشک)

نکروز (مرگ بافت ها): قسمتی از بافت ها دچار مرگ می شود و به حالت طبیعی هم رخ می دهد: با کمبود K+

 شانکر یا زخم: به زخم هایی می گویند که روی شاخه یا تنه درختان ایجاد می شوند و فرورفته هستند (قارچ ها و بیماری ها و باکتری ها) و آفتاب سوختگی

آنتراکنوز: لکه هایی که روی سطح میوه ها، ساقه و یا حتی گل به صورت آبله ای دیده می شود.

رشد غیر طبیعی: گال (سرطان) در قسمتی از گیاه سلول ها تکثیر شده و رشد می کنند و غده هایی ایجاد می شود که می تواند به علت اختلالات هورمونی هم باشد.

 رشد غیر طبیعی: کاهش رشد

 رشد غیر طبیعی: تشکیل اندام های نابجا: ایجاد برگ های نابجا، یا در داخل اندام های گل و برگ ایجاد بشود (بیماری های فالیتوپلاسمایی) جاروی جاروک در لیموترش

زنگ: جوش هایی بر روی برگ یا بافت های دیگر دیده می شود که به وسیله قارچ ها ایجاد می شود و در ابتدای بیماری شبیه زنگ زدگی دیده می شود.

سفیدک: پوشش سفید رنگی که روی سطح گیاه را می پوشاند (قارچ ها)


نوشته شده در 18/11/1392 جمعه ساعت 16:12:33 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه بیماری های گیاهی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید