علف کش های بازدارندگان فتوسنتز
علف کش های بازدارندگان فتوسنتز

علف کش های بازدارندگان فتوسنتز:

در فتوسنتز تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی انجام می شود. چون فتوسنتز خاص گیاهان است پس این علف کش ها خطرات کمتری برای انسان دارند. علف کش های فتوسیستم و بازدارنده فتوسیستم باهم تفاوت دارند. ولی این علف کش ها در چرخه انتقال الکترون اختلال ایجاد می کنند.

علف کش بازدارنده فتوسیستم  از انتقال الکترون از پلاستوکوئینونA به پلاستوکوئینونB جلوگیری می کند واز تشکیلNADPH جلوگیری می کند و در نهایت اکسیژن رادیکال تولید می شود که باعث پرواکسیداسیون چربی می شود. ولی مرگ گیاه در نتیجه تنش اکسیداتیو صورت می گیرد و به دلیل عدم فتوسنتز در گیاه نیست و فتواکسیداسیون چربی سبب از دست رفتن استحکام دیواره گیاه و مرگ آن می گردد وعلائمی نظیر کلروز و نکروز ایجاد می شود.

چون این عمل علف کش ها اکثرا خاک مصرف هستند علایم در برگ های مسن دیده می شود و می تواند قبل یا بعد از جوانه زنی گیاه به کار رود. و چون بردارنده فتوسنتز هستند اگر قبل از جوانه زنی به کار ببریم ؟؟؟ در خاک نخواهند داشت و یا اگر گیاه در تاریکی باشد که نتواند فتوسنتز کند اثری در گیاه نخواهد داشت.

مکانیزم انتخابی عمل کردن این علف کش ها در گیاهان زراعی در توانایی آن ها در متابولیزم این علف کش هاست.

دو آنزیم در بروز مقاومت نقش دارند.

-         گلوتاتیون – اس – ترانسفراز (GST) مثل Atocin

-         سیتوکروم پی 450

خانواده ها                           ترکیبات

Ttiazine                           Altrazine

                                                Cyanazine

                                      Simazine

                                                Ametine

Triazinone                      Metribuzin  علف های هرز سیب زمینی با نام تجاری سنکور

Uracill                                    Terbacill

Nitrille         Broma xynill بر علف هرز پهن برگ در میان گندم و قبل از پنجه زنی گندم استفاده می شود.

                                                Eaxynill کنترل علف هرز در پیاز و سیر.

مخلوط و با نام بروماسیل وجود دارد که خیلی عالی است.

Phenylureas                         Linucan

Carbamate                           ??

                                                Fenmediphan علف های هرز پهن برگ در چغندرقند.

در حالت خاک مصرف سیستمیک و در حالت شاخ و برگ مصرف تماسی هستند. بازدارندگان فتوسنتز به دو دسته بازدارندگان فتوسیستم و فتوسیستم تقسیم می شوند.

بازدارندگان فتوسیستم : در خانواده ؟؟؟؟ قرار دارد و مهم ترین علف کش های آن پاراکوات و دای کوآت هستند. غیر انتخابی بوده و تمام علف هرز باریک برگ و پهن برگ را کنترل می کند. سریع الاثر هستند و بین علف های هرز و گیاه زراعی تمایز نمی بینند. در داخل گیاه حرکت نمی کنند و تماسی هستند و برای کنترل علف های هرز یک ساله مناسب هستند. و علف کش عمومی می باشند. در خاک سریعا جذب شده و غیر فعالی می گردند (شاخ و برگ مصرف) و باید در زمین های غیر زراعی به کار برده شود و یا قبل از کشت اصلی در سیستم حداقل شبنم کاربرد دارد و برای کنترل علف هرز سپس در مزرعه یونجه کاربرد دارد چون یونجه چند ساله می باشد همچنین برای کنترل علف هرز باغات و مزارع مختلف کاربرد دارد. وی پاراکوآت معمولا برای علف های هرز باریک برگ و گراس ها کاربرد دارد و دای کوآت برای علف های هرز دوساله و چندساله و پهن برگ کاربرد دارد و مخلوط این دو بسیار موثر است.

علف کش تماسی و سیستمیک را نمی توان باهم مخلوط کرد.

گلایفوسیت سیستمیک است و برای چند ساله ها مناسب تر است. ولی در باغات استفاده از پاراکوآت مناسب تر است چون پاراکوآت تماسی بوده و نمی تواند وارد تنه درخت شود (فعال ها استثناء هستند.)

(پاراکوآت سمیت بالایی دارد LD50=123mg در Kg وزن بدن موش ) ولی چون در خاک پایداری ندارد و سریع اثر می گذارد و ارزان است کاربرد بسیار دارد که برای کاهش خطرات سمیت یک سری راهکار ارائه داده اند.

1.      ماده موثره به صورت گرد سفید می باشد و در صورت حل شدن یک محلول بی رنگ است و برای جلوگیری از اشتباه از رنگ مصنوعی به رنگ سبز تیره استفاده می کنند

2.      ؟؟؟؟؟؟؟

3.      از ماده ای تهوع آور استفاده کرده اند.

چگونگی عمل علف کش های بازدارنده فتوسیستم I   :

از انتقال الکترون از فتوسیستم 1 جلوگیری می کند (آخرین مرحله انتقال الکترون از به فریدوکسین را تحت تاثیر می گذارد.) و پاراکوآت به عنوان پروتئین قوی عمل کرده و الکترون را می گیرد و اکسیژن گرفته و سوپراکسید تولید می کنند و پاراکوآت به صورت رادیکال درمی آید. و مجددا به صورت پایدار درآمده و فرم اولیه پیدا می کند و به همین دلیل می گویند که پاراکوآت از سلول خارج نشده و سلول تا سلول را نکشد دست بردار نیست بنابراین اگر بتوان میزان جذب را افزایش داد می توان غلظت آن را تا نصف هم کاهش داد و به همین دلیل در به اندازه در هکتار به کار می روند.

علائم ظاهری این علف کش به صورت سوء مشکل است که خیلی سریع به وجود می آید و در این علف کش باید از مویان استفاده شود و اگر سم خوب تماس نداشته باشد نمی تواند اثر گذارد و باید خیس شدگی کامل انجام شود و در نتیجه فعالیت اکسیژن های رادیکال حالت ؟؟؟؟ از این علف کش ها برای خشک کردن سویا و پنبه به هنگام برداشت نیز استفاده می شود که باعث خشک شدن و ریختن برگ ها می شود. از کودهای نیتراته به عنوان مویان استفاده می شود و غلظت 2 تا 5 درصد استفاده می شود.

پاراکوآت چون بازدارنده فتوسیستم 1 است پس وابستگی شدیدی به نور دارد ولی چون که این علفکش به عنوان پذیرنده الکترون می باشد پس هرجایی در گیاه که الکترون منتقل شود در آنجا عمل می کند ولی ؟؟؟ الکترون انتقال می یابد و گیاه را از بین می برد ولی شاید کمی طول بکشد.

پاراکوآت در نور شدید الاثر است و تماسی بوده و سریع الاثر است پس چه زمانی بهترین زمان استفاده است؟ زمانی که حداکثر انتقال را داشته باشد و گیاه سریع از بین نرود تا گیاه حداکثر علف کش را جذب کند بنابراین بهترین زمان بعد از غروب و از تاریکی است که علف کش جذب شده و دو روز بعد در مقابل نور باعث از بین رفتن گیاه شود. 

 


نوشته شده در 08/03/1393 پنجشنبه ساعت 13:37:33 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه مبارزه با علف هرز


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید