كود اوره با پوشش گوگردی
كود اوره با پوشش گوگردی

كود اوره با پوشش گوگردی 

 
كود اوره با پوشش گوگردی (SCU) به عنوان یك نوع كود آهسته رهش كه دارای راندمان بالا و مزایای بسیار زیادی برای خاك و گیاهان است، در صنایع كشاورزی كاربرد زیادی دارد.
 
اخیرا در بعضی از كشور ها با توجه به راندمان پایین كود شیمیایی اوره و اتلاف آن، آلودگی شدید خاك ها و منابع زیر زمینی آب به نیترات و نیتریت، كاهش جذب عناصر ریز مغذی به دلیل بالا بودن PH خاك ها و … استفاده از این نوع كود نه تنها برای مزارع شالیزار كه به طور كامل در آب غوطه ور استفاده می شود بلكه برای تمام اراضی كشاورزی توصیه شده است. زیرا صرف نظر از مزایای فوق گوگرد نیز به عنوان یك ماده حیاتی در ساختمان پروتئین ها، به عنوان كاهنده PH خاك ها و در نتیجه ایجاد شرایط جذب عنصر ریز مغذی به خصوص آهن و روی كه مردم آن كشور ها در فقدان میزان آهن و روی ركورد دار می باشند، دارد.
 
نیاز گوگرد در کشاورزی
 
در این كشور ها سالانه بیش از یك میلیون و ششصد هزار تن اوره جهت تامین نیاز نیتروژن گیاهان در صنایع كشاورزی استفاده می شود. متاسفانه با توجه به راندمان پایین آن (اتلاف بیش از پنجاه درصد نیتروژن) ، كشاورزان مجبور هستند جهت تامین نیاز گیاهان مقادیر بیشتری از كود استفاده نمایند. البته از دست دادن این مقدار از كود نه تنها باعث اتلاف هزینه های بسیار زیادی می شود بلكه به خاطر وجود بیوره و همچنین تشكیل نمك ها و كمپلكس های دیگر در خاك، كاهش راندمان خاك و آلودگی شدید آن (سفت شدن خاك ها) و آلودگی منابع زیر زمینی آب را نیز به دنبال دارد. از طرفی با توجه به نقش ارزشمند گوگرد در كشاورزی به خصوص در این كشور ها كه بیش از نود درصد از زمین های كشاورزی آهكی و باpH بالا وجود دارد. و این مسئله باعث كاهش راندمان جذب عناصر ریز مغذی كه از اهمیت بالایی در رشد و نمو گیاهان برخوردار می باشند، استفاده از كود های اوره با پوشش گوگردی از هر دو جهت باعث افزایش راندمان كشاورزی در آن كشور خواهد شد.
 
همچنین با توجه به فرآیند اوره با پوشش گوگردی با تغییر پارامتر های عملیاتی و شرایط فرآیندی و استفاده از سیلنت های مختلف، امكان تولید محصولات اوره با پوشش گوگردی با درصد های مختلف گوگرد و سرعت انحلال های متفاوت وجود دارد و همانطور كه از نمودار های ارائه شده مشخص است استفاده از اوره با پوشش گوگردی با حداقل كیفیت (حداكثر سرعت انحلال هفت روزه) به مراتب مفید تر و كارا تر از اوره (با سرعت انحلال پنجاه ثانیه ای) می باشد.
 
در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تاكید وزارت های كشاورزی این کشور ها در خصوص كاربرد گسترده گوگرد، استفاده از كود اوره با پوشش گوگردی با در صد پوشش های متفاوت (سرعت انحلال های متفاوت) به تنهایی و یا به صورت مخلوطی با اوره جهت تامین به موقع نیتروژن مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد از كاربرد اوره مناسب تر خواهد بود. این مسئله اگر به صورت دقیق بررسی و براساس نوع كشت و نیاز های آن در طی دوره رشد (نیاز هر گیاه به عناصر مغذی متفاوت است)، شرایط آب و هوایی منطقه و آنالیز دقیق خاك اعمال گردد، باعث افزایش چشمگیر راندمان محصولات كشاورزی، بهبود كیفی خصوصیات خاك، جلوگیری از آلودگی منابع آب و كاهش مصرف اوره می گردد و با توجه به پرداخت یارانه جهت كود اوره از لحاظ اقتصادی كمك بزرگی به اقتصاد این كشور ها خواهد شد.
 
لذا لزوم ترویج و آشنایی كشاورزان جهت نحوه استفاده درست از كود اوره با پوشش گوگردی و همچنین تعیین استاندار های لازم جهت تولید و مصرف آن در سطحی وسیع در نقاط مختلف این كشور و با توجه به نوع كشت ضروری به نظر می رسد.

نوشته شده در 20/11/1395 چهارشنبه ساعت 18:24:31 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات