مبارزه و آفات انباری
آفات انباری

Dermestidae  خانواده

 

حشرات این تیره بطور کلی بیضی شکل و دارای رنگ تیره و اندازه ی بدن متوسط یا کوچک هستند. روی بدن از موهای لطیف متراکم و گاهی نیز از فلس های رنگین پوشیده شده است. شاخک ها در انتها دارای ماسوی مشخص و پنجه ها پنج بندی است ،  که به یک جفت ناخن ساده و بدون انشعاب ختم شده اند.بیشترگونه ها در ناحیه ی پیشانی دارای یک چشم ساده ی میانی هستند.

لارو از انواع مختلف فراورده های حیوانی مانند ماهی خشک،انواع ، کلکسیون های جانوری و... تغذیه میکنندو نه تنها در  منازل ، انبارها ،کارخانه ها و موزه های تاریخ طبیعی دیده میشوند ، بلکه در طبیعت ، در دالان های حشرات چوبخوار ، لانه پرندگان ، زنبورها و عنکبوت ها نیز یافت میشوند ، که بصورت انحصاری از پوسته ی لاروی و شفیرگی و یا از لاشه ی آنها تغذیه میکنند.

از نظر رژیم غذایی بدون تردید در گذشته گوشتخوار ولاشه خوار بوده اند که در اثر گسترش فعالیت های کشاورزی و توسعه ی تولید مواد غذایی گیاهی بوسیله ی انسان ، امروز تعدادی از گونه ها بتدریج ، به فرآورده های گیاهی رو کرده اند.

تعداد پوست اندازیهای این تیره در دوران لاروی اغلب زیاد و بطور متوسط 5 تا7 باراست ، ولی در شرایط نامناسب محیط ، این تعداد افزایش پیداکرده و در بعضی گونه ها و در بعضی از گونه ها به 29 بار میرسد .لاروهای ماده این گونه ، به تقریب همیشه یکباربیشتر از نرهای آن پوست اندازی میکنند.

لارو برخی از گونه ها در مقال سرما و گرما ، مقاومت زیادی نشان میدهند.

بدن لاروها ، اغلب از موهای کوتاه وبلند پرپشت پوشیده شده ،دربرخی گونه ها ، موهای بلند و انبوه ، در انتهای شکم دیده میشود که به آسانی هویت آنها را مشخص میکند. افزون برآن ، موهای بلند وکوتاهی ، در حد فاصل حلقه های بدن دیده میشود ، که آنها را در ظاهر پشم آلود نشان میدهد.

حلقه  انتهایی بدن برخی گونه ها ، در سن آخر رشد ، دارای پییوست هایی به شکل های گوناگون است ، که در تشخیص گونه ها کاربرددارد


نوشته شده در 30/09/1392 شنبه ساعت 13:17:00 توسط مهندس الهه عسکری
ویرایش شده در 30/09/1392 شنبه ساعت 14:47:25 توسط مهندس الهه عسکری


بازگشت به صفحه مبارزه با آفات


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید