مرغداران نسبت به بيمه تکميلي مرغداري ها و جوجه هايشان اقدام کنند
مرغداران نسبت به بيمه تکميلي مرغداري ها و جوجه هايشان اقدام کنند

مرغداران نسبت به بيمه تکميلي مرغداري ها و جوجه هايشان اقدام کنند

 
 مرغداران نسبت به بيمه تکميلي مرغداري ها و جوجه هايشان اقدام کنند
خبرگزاري آريا- معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان شرقي به مرغداران اين استان تاکيد کرد که جهت جبران خسارت و پرداخت غرامت ،نسبت بيمه تکميلي مرغداريها و جوجه هاي خود از طريق صندوق بيمه بانک کشاورزي اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس حبيب شريفيان درگفتگو با خبرنگاران گفت: بيمه عمومي تنها خطرات طبيعي و حذف کانون هاي آلوده را تحت پوشش قرار مي دهد، در حالي که بيمه تکميلي شامل  تعداد زيادي از بيماري هاي طيور خواهد بود و البته اين نوع بيمه اختياري است.
وي افزود: به مرغداران استان توصيه مي کنيم نسبت بيمه تکميلي مرغداريها و جوجه هاي خود اقدام کنند؛ زيرا بيمه محصولات کشاورزي به عنوان يکي از راهکارهاي نوين براي مقابله با خطرات فعاليت هاي کشاورزي و در نتيجه کاهش نوسانات درآمدي توليد کنندگان مورد توجه و تأکيد است و با توجه به اينکه بيمه مرغداران در سال جاري دو گزينه اي و به صورت هاي عمومي و تکميلي تغيير پيدا کرده است، سريعتر اين کار را انجام دهند .
مهندس شريفيان با بيان اين که در سال گذشته جوجه هاي توليدي در مبادي توليد بيمه مي شدند، افزود: امسال تمامي جوجه ها در مبادي توليد بيمه عمومي مي شوند و سپس تحت پوشش بيمه تکميلي قرار مي گيرند و مرغداران فرصت دارند ظرف 14 روز بعد از خريد جوجه به صندق بيمه مراجعه کرده، آنها را بيمه تکميلي کنند.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي استان درخاتمه افزود: درصورت بروز عوامل قهري تعهدات بيمه گر در خصوص پرداخت غرامت به مرغداري بيمه شده که دچار خسارت شده اند نسبت به قبل 10 الي 20 درصد افزايش يافته است.

 


نوشته شده در 05/10/1395 ساعت 18:26:13 توسط samira


بازگشت به صفحه طیور


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک