مزایا مصرف كود های شیمیایی در كشاورزی
مزایا مصرف كود های شیمیایی در كشاورزی

مزایا مصرف كود های شیمیایی در كشاورزی

 
از مزایای كود های شیمیایی، بهای ارزان، كاربرد سهل و آسان، درآمد كوتاه مدت است. نظرات بانك جهانی درباره مصرف كود های شیمیایی می تواند مؤید مصرف نا متعادل كود باشد كه به شرح زیر می باشد: توزیع نابرابر كود های شیمیایی، بخش خصوصی جایگاهی ندارد (تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن امكان رقابت فعالانه، ایجاد یك محیط تجاری و حقوقی صحیح و اتخاذ یك خط مشی پایدار و فعال از جانب دولت برای تقویت مشاركت بخش خصوصی)، نظام قیمت گذاری سبب اسراف در مصرف كود شیمیایی می شود، عدم توازن بین كود شیمیایی در دسترس و كود شیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق در كاربرد كود.
 
تجارب سایر كشور ها در كنترل مصرف كود شیمیایی می تواند به مصرف متعادل كود در كشور كمك كند كه در زیر به دو مورد اشاره می شود: در انگلستان تولید گندم در هر هكتار در حدود 7.5تن تثبیت شده و تولید بیشتر از آن را وزارت كشاورزی صرفا به خاطر مسایل زیست محیطی ممنوع نموده است.
 
مزایای انواع كود های شیمیایی
 
سولفات آمونیم
 
كمتر از سایر كود های ازته (نظیر نیترات آمونیم) از خاك شسته می شود، سولفات علاوه بر خاصیت اصلاح كنندگی خاك جذب گیاه هم می شود. سولفات آمونیم بهترین كود ازتی برای خاك های قلیایی و آهكی شناخته شده است (چون هم اسید زا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است).
 
نیترات آمونیم
 
درصد تلفات تصعید (به صورت آمونیم) كمتر از اوره است چون آنیون نگهدارنده آن (نیترات) قوی تر از كربنات (آنیون) موجود در اوره است. دارای ارجحیت مصرف برای درختان میوه به دلیل دارا بودن دو یون قابل جذب (نیترات و آمونیم) بر مصرف اوره دارد. در مراتع و دیم زارها مخصوصا در مناطق سردسیری، مصرف نیترات آمونیم بر اوره (در صورت تقسیط) ارحج تر است. نیترات آمونیم را نمی توان در شالیزار ها استفاده نمود (به دلیل آبشویی سریع نیترات و عدم نیاز برنج به نیترات) تحت چنین شرایطی مصرف آمونیم ترجیح داده می شود.
 
كود های فسفره
 
فسفر مهم ترین عنصر برای رشد اولیه گیاه می باشد و اگر به صورت نواری استفاده شود كارایی بیشتری دارد چرا كه فسفر در خاك متحرك نیست. مصرف فسفر در خاك هایی كه بیش از 15 میلی گرم در كیلو گرم فسفر قابل جذب دارند نتیجه ای را باعث نمی شود.
 
برای آن كه فسفر قابل جذب خاك، یك كیلوگرم در هكتار افزایش یابد می بایست پنج تا ده كیلو گرم فسفر (P2O5) به خاك شنی لومی یا لومی شنی اضافه شود. در حالی كه در خاك های لوم و لومی رسی دوازده كیلو گرم فسفر (P2O5) در هكتار می بایست به خاك اضافه شود تا میزان فسفر قابل جذب خاك یك كیلو گرم در هكتار افزایش یابد.
 
زمانی كه كود های فسفره محلول در آب به خاك اضافه می شوند بلافاصله با خاك واكنش می دهند و به فرم های نامحلول تبدیل می شوند. تنها جزء كوچكی از فسفر كودی به صورت محلول باقی می ماند. در خاك هایی كه مقدار فسفر قابل استفاده آن ها بیش از 20 میلی گرم در كیلو گرم است از مصرف كود های فسفری می بایست پرهیز گردد. تا حد ممكن از مصرف كود های فسفاتی كادمیم دار به خصوص در مناطق مرطوب باید پرهیز نمود.
 
سوپر فسفات
 
هزینه ساخت سوپر فسفات تریپل (غلیظ) بیش از نوع معمولی است، اما بالا بودن عیار فسفر باعث كاهش میزان مصرف، كاهش هزینه حمل و نقل شده كه هزینه بیشتر آن را توجیه می كند. استفاده از انواع سوپر فسفات بستگی به ملاحظات اقتصادی (مثل قیمت مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و مقدار مصرف) دارد. سوپر فسفات تریپل (غلیظ)، در شرایط كشور بهتر از فسفات آمونیم است. به این سوپر فسفات از آن جهت تریپل (غلیظ) می گویند كه فسفر محلول آن تقریبا سه برابر سوپر فسفات ساده است.
 
كود های پتاسیمی
 
برای افزایش یك كیلو گرم در هكتار پتاسیم (K) خاك، دو تا شش كیلو گرم در هكتار پتاسیم (K2O) مورد نیاز است. مصرف پتاسیم در پاییز در خاك های رسی برای آن كه ظرفیت تثبیت چنین خاك هایی را پر كند توصیه می شود. مصرف پاییزه پتاسیم در خاك های لومی شنی، شنی یا خاك های آلی توصیه نمی شود چرا كه بارندگی های زمستانه به راحتی باعث شستشوی كود می شود. در سبزی هایی كه قسمت اعظم اندام های آن برداشت می شود (كرفس، كلم، كاهو) برداشت پتاسیم شدیدتر است. در خاك هایی كه مقدار پتاسیم قابل استفاده آن ها كمتر از 250 میلی گرم در كیلوگرم خاك باشد از كود پتاسیم استفاده شود.
 
كود های میكرو
 
عناصر كم مصرف نباید با حشره كش ها، قارچ كش ها و علف كش ها تركیب شود، مگر اینكه كارخانه های سازنده، تركیب آنها را با عناصر كم مصرف توصیه نماید. كمبود عناصر ریز مغذی به ویژه روی به دلایل متعدد از جمله آهكی بودن خاك های كشاورزی (PH بالای خاك)، وجود یون بیكربنات در آب های آبیاری، افت كیفیت آب آبیاری به علت افزایش شوری ناشی از تشدید خشكسالی های پی درپی، كمی مواد آلی خاك های زراعی، مصرف نامتعادل كود به ویژه مصرف بی رویه كود های فسفاته و ازته و عدم مصرف كود های محتوی عناصر ریز مغذی به ویژه سولفات روی عمومیت دارد.

نوشته شده در 18/11/1395 دوشنبه ساعت 18:19:46 توسط samira


بازگشت به صفحه انواع کودها


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
مطالب پر بازدید
 

 

 


تبلیغات