مشعلی Jacobina
مشعلی Jacobina

مشعلی Jacobina

از  خانواده پسته  آکانتاسه Acantaceae

بخش زینتی گیاه (؟؟؟ رنگین به رنگ زرد، قرمز یا صورتی گیاه) به شکل شعله و یا مشعل است و به همین دلیل مشعلی نام دارد. ساقه بند بند و برگ ها خیلی منظم نیستند و رنگ برگ ها سبز روشن است. مشعلی گیاه نسبتا ؟؟؟ است و مردم با آن آشنا نیستند زیار خصوصیات پرورشی خاصی دارد. برای پرورش مناسب از نظر نور، رطوبت، دما، pH خاک و مبارزه با مگس سفید بال دار که آفت گلخانه ای است تحت تاثیر است. اگر نور محیط خیلی کم باشد و یا بیش از حد باشد در هر صورت رشد و نمو گیاه تحت تاثیر قرار میگیرد. نور کم برگ سبز تیره رنگ و فاصله برگ ها بلند و زیاد (میان گره فاصله زیاد پیدا می کند)

نور زیاد رنگ پریدگی روی برگ در روی برگ خشکیدگی حاشیه برگ

گلدان های مشعلی نباید خیلی عمیق باشند و بر عکس آفلاندرا زیرا رشد گیاه نسبت به رطوبت بیش از حد خاک حساس هستند.

pH مناسب برای مشعلی حدود 7-6.5 است. مشعلی میزبان بسیار خوبی برای مگس سفید بال دار است که با حرکت دادن گیاه بر روی آن مشخص می شود که مبارزه با آن دشوار است.

مشعلی را در جایی نگهداریم که گیاه میزبان مگس سفید دیگری وجود نداشته باشد و محل خرید هم از نظر رعایت اصول بهداشتی در وضعیت مناسبی باشند.

تکثیر مشعلی به کمک قلمه های بند بند ساقه صورت می گیرد و سرعت ریشه زایی قلمه ها خیلی زیاد نیست.

گیاه آپارتمانی در بهار تکثیر می شود.

 

 


نوشته شده در 13/09/1392 چهارشنبه ساعت 22:31:47 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 09:00:31 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان اپارتمانی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
کلاس اموزشی


روش فعالیت در انجمن کشاورزی


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae


خانواده پسته آکانتاسه Acantaceae