میزان آبشویی
میزان آبشویی

آبشویی لازم نیست(نیاز آبشویی) تلفات عمقی

 

آبیاری خالص – آبیاری ناخالص = تلفات

 

 

 

مقدار آبشویی به چه عواملی بستگی دارد ؟

اگر کیفیت آب آبیاری خوب نباشد ECi زیاد است و در نتیجه LR زیاد می شود . LR نسبتی از کل آبیاری است (25-20-15%) . کیفیت زهاب به مقاومت گیاه بستگی دارد (یعنی مدیریت باید کیفیت زهاب را به حد مقاومت گیاه برساند).هرچه مقاومت گیاه کمتر باشد گیاه حساس تر است پس ECd کمتر خواهد بود و در نتیجه LR زیاد می شود .  اگر گیاه مقاوم باشد ECd افزایش یافته و در نتیجه LR کاهش می یابد اگر LR به حدی زیاد شود که نتوانیم این مقدار آب را تامین کنیم و راهکارهایی مختلفی می توان انتخاب کرد :1 – کاشت گیاه مقاومتر : در این حالت نیاز آبشویی کمتر شده و سهم آب مورد استفاده کم می شود .2- پذیرفتن درصدی از کاهش محصول : در این حالت EC خاک افزایش یافته و کنترل املاح کمتر می شود . پس نیاز آبشویی کمتر می شود . سیستم مدیریتی به این صورت است که در یک سال تجمع املاح صورت نگیرد (در صورتی که وضعیت رشد برای گیاه مطلوب باشد). هدف این است که در سال زراعی یا فصل زراعی تجمع املاح صورت نگیرد (در ابتدای فصل زراعی بعد مقدار EC تغییر نکند). ولی ممکن است در طول فصل زراعیEC تغییر کند . حتی ممکن است EC در خارج از فصل زراعی دراثر بارندگی کم شود. حفظ تعادل به این معنا نیست که در طول سال هم EC ثابت بماند . در هر حال نباید بیلان املاح مثبت شود، در طول فصل زراعی که در کشور ما تابستان است، آب دهی رودخانه حداقل است در حالی که میزان مصرف حداکثر است و در عین حال کیفیت آب پایین است . پس برای آبشویی و مصرف آب رقابت وجود دارد. در حالی که کمبود آب هم ایجاد شده است در این حال یک سیستم مدیریتی است که فقط به اندازه نیاز آبی ، آبیاری انجام شود و آبشویی به خارج از فصل کشت منتقل شود . در این حالت حجم آبی که مصرف می شود ، کاهش می یابد . یعنی حداقل مقداری را برای تجمع املاح در طول فصل کشت می پذیریم و خارج از فصل کشت آبشویی می کنیم . تجمع املاح نباید از حد قابل تحمل برای گیاه بیشتر شود .

پس راهکارهای مدیریتی در شرایط کمبود آب می تواند 1- کشت گیاهان مقاوم تر .2- پذیرش درصد کاهش محصول . 3- آبشویی خارج از فصل کشت (قبل از فصل کشت با بعد از آن)4- آبشویی خارج از دوره ی پیک مصرف و...باشد .

حساسیت گیاهان نسبت به شوری در دورانهای رشد متفاوت است .

نفود عمقی خالص + مقدار باران موثر – نیاز آبی گیاه = کل آبیاری

 

نفود عمتی خالص آب اضافه است که لازم است و بر حسب سیستم مدیریتی اعمال می شود . پس هم شامل آبشویی است هم تلفات.

 اگربا هربار آبیاری آبشویی هم انجام شود شستشوی دائمی صورت می گیرد . یعنی همواره آبشویی به عنوان بخشی از آب به زمین داده می شود . گاهی ممکن است بعد از چند آبیاری یک آبشویی انجام شود . در این حالت فاصله بین آبشویی ها بیشتر از یک دوره آبیاری است . در زمین های رسی وقتی که خاک خشک می شود ، ترک های زیادی در آن ایجاد می شود، این ترک ها باعث می شوند ، املاح به سطح خاک بیایند و در صورتی که آبیاری انجام شود راندمان آبشویی زیاد خواهد بود و به راحتی سطح خاک شسته می شود .

 به عنوان یک قاعده کلی در آبشویی اولیه برای احیای یک سانتی متر خاک یک سانتی متر آب مصرف می شود .


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 21:14:08 توسط پریسا یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی