پارتنوکارپی در انجیر خوراکی
پارتنوکارپی در انجیر خوراکی
پارتنوکارپی در انجیر خوراکی:
پارتنوکارپی تحریکی توسط یک عامل محرک از بیرون سیکونیوم،این تحریک در اثر زنبور ماده است
عوامل دیگر برای این پدیده جریان هوا به دورن سیکونیوم،وارد شدن گرده مرده وهجوم تریپس و آفات دیگر می باشد
پارتنوکارپی تحریکی از ریزش سیکونیوم جلوگیری کرده واجازه نمو به آن را تا مرحله بلوغ میوه می دهد
پارتنوکارپی رویشی:این وضعیت در تمام انجیرهای خوراکی وانجیرهای گرده افشان وجود دارد که می توانند بدون هیچ تحریکی همیشه مقداری میوه پارتنوکارپ(Cenocarp) تولید کنند
کاربردDو4-2 باعث ایجاد میوه های بدون هسته ونرم می شود ونامطلوب است
کاربردT،5-4-2باعث ایجاد میوه های طبیعی با هسته پوک ومطلوب می شود
اکسین ها از ریزش جلوگیری وپارتنوکارپی را در انجیر القاء می کنند
انجیر معمولی نیاز به گرده افشانی ندارد
اغلب محصول دوم را به صورت پارتنوکارپ تولید می کنند،در حالیکه برخی هر دو محصول اول دوم را به صورت پارتنوکارپ تولید می کنند
از این گروه برخی محصول اول(Berba)را بطور منظم هر ساله تولید می کنند مانند ارقامMission،Archiper،Beall،Dottato
برخی دیگر محصول اول را در برخی سالها تولید ودربرخی دیگر از سالها اصلاً محصول اولی تولید نمی کنند مثلAdriaitic،Brunswick،Sanpiero(Brown turkey)
ارقام دیگری از این گروه هیچ وقت محصول Berba تولید نمی کنند مانند ارقام Panachee،vernino،marseilles
تغییرات آب وهوایی ظهور پارتنوکارپی را تغییر می دهند
انجیرهای گرده افشانی شده بزرگتر بوده،تغییر در رنگ پوست وگوشت داشته وتمایل به شکاف خوردگی وتغییر در کیفیت محصول دارند
میوه های گرده افشانی شده بزرگتر،پوست زرد یا سبز(در ارقام زرد گرده افشانی شده،پوست سبز می ماند).گوشت میوه از کهربایی به قرمز تغییر می کند،میوه شکاف خورده وگوشت به دلیل وجود دانه ها زبر می شود
تشخیص زمان گرده افشانی:از روی قطر میوه،تغییر رنگ کلاله ها،بوی خاص میوه. در این زمان نرم شدن بافت وباز شدن استیول صورت می گیرد.این زمان بستگی به شرایط آب وهوایی ونوع رقم دارد.در فارس حدود 90روز پس از عید گرده افشانی صورت می گیرد
 

نوشته شده در 13/12/1392 سه شنبه ساعت 09:31:41 توسط مریم خانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی