پرورش بلدرچین part 2
پرورش بلدرچین part 2
پرورش بلدرچین part 2
انتخاب گله های مادر :
 مناسب ترین حالت برای تشکیل گله های مادر و به دست آوردن تخم هایی با درصد نطفه داری بالا استفاده از ترکیب گله 1 نر به ازای هر 3 تا 5 ماده می باشد که در این حالت بیشترین احتمال جهت تولید تخم هایی با نطفه داری مناسب وجود دارد.
برای تشکیل گله های مادر می توان به خرید نیمچه های آماده تخمگذاری و یا جوجه های مادر یکروزه و یا همچنین تخمهای نطفه دار و قابل جوجه کشی از شرکتها و مراکز معتبر مبادرت ورزید.البته بایستی توجه داشت که بلدرچین های نیمچه  خریداری شده نباید بیشتر از 2 تا 3 هفته سن داشته باشند .تولید تخم در  روز های 60 - 56   به اوج خود خواهد رسید.
همچنین علاوه بر گزینه های بالا می توان در درون فارم پرورشی خود و از میان گله های پرورشی با انتخاب بلدرچین های مورد نظر به  تهیه گله مادر  پرداخت   که با زدن شماره بر روی بلدرچین ها و نگهداری جداگانه آنها و جدا نمودن تخم آنها از سایر تخم ها به اصلاح نژاد و افزایش تولید گله که می تواند تولید گوشت و یا تخم باشد کمک کرد.اما باید در اصلاح نژاد به مسئله هم خونی  (  Inbreeding ) توجه کرد که می توان با ثبت مرتب و منظم بلدرچین های  والد و فرزند ان و تولید مثل ضربدری از این مسئله جلوگیری کرد.
 تولید مثل :
بلدرچین در کوتاه مدت به بلوغ جنسی می رسد .جنس ماده در 42 روزگی شروع به تخمگذاری می کند .تولید اسپرم در بلدرچین نر در 36  روزگی شروع می شود که به ازای هر   5-3 ماده یک نر در نظر گرفته      می شود .میزان تخمگذاری در بلدرچینها بالاست و در حدود 250 عدد در هر سال می باشد . بلدرچین ماده در سن 60 – 50 روزگی به پیک تولید تخم می رسد.  متداول ترین نژاد در پرورش صنعتی این پرنده نژاد کوترنیکس ژاپنی (  Coturnix   ) می باشد که در سال حدود 200 تخم گذاشته و در سن 40 روزگی نیز به وزن کشتار 250 گرم می رسد .در پرورش مدرن و در شرایط  صنعتی در طول سال از یک قطعه بلدرچین  300 -250 تخم برداشت می شود . جفت گیری بلدرچین از سن 6 هفتگی آغاز  ودر زمان 4 هفته اول پس از بلوغ درصد باروری به حدود 100 – 90% می باشد . این روند در 8 هفتگی  به 80 % و پس از گذشت  11-  9 ماه به حدود 70 – 60 % می رسد . پس از هر بار جفت گیری بلدرچین ماده به مدت 6 – 5 روز و گاهی حتی تا 12 – 10 روز تخم  بارور می گذارد .
 جمع آوری و ذخیره تخم های نطفه دار:
از انجایی که تخم گذاری بلدرچین ها در غروب و شب صورت می گیرد جمع اوری تخم های نطفه دار یک بار حدود ساعت 9 شب  و بار دیگر صبح روز بعد انجام می شود . هنگام جمع آوری و حمل تخم های نطفه دار باید  دقت کرد زیرا پوسته تخم ها بسیار نازک بوده  و به آسانی  می شکند . تخم ها را باید طوری در  شانه ی  مناسب و تمیز قرار داد که انتهای پهن تخم به طرف بالا  باشد تا نطفه به پوسته نچسبد . تخم هایی که برای جوجه کشی در نظر گرفته می شوند باید تمیز و دارای شکل طبیعی  واندازه متوسط و پوسته خوب باشد.برای تمیز کردن تخم های کثیف از کاغذ سمباده و یا پارچه پشمی زبر استفاده می شود .ضد عفونی تخم ها به وسیله گاز فرمالدئید به مدت 20 دقیقه و در دمای 21.1 درجه سانتیگراد و رطوبت  75%  انجام     می شود .
تخم های مخصوص جوجه کشی را نباید به مدت طولانی نگهداری کرد .بیشترین زمان ممکن برای نگهداری تخم ها 5 تا 7 روز است . در این مدت هم باید در دما و رطوبت  مناسب در سردخانه نگهداری شود . اگر مجبور به ذخیره تخم های نطفه دار هستیم باید در دمای 15 – 12.5 درجه سانتی گراد و رطوبت            80 – 75 %  نگهداری کنیم. در صورتی که تخم بلدرچین بیشتر از یک هفته جهت جوجه کشی ذخیره و نگهداری می شود باید هر روز  با جابجا کردن و چرخاندن , وضعیت آنها را تغییر داد.
قدرت جوجه در آوری تخم های بارور بین 80 – 70 % و یا به عبارتی معادل 70 – 50 % تخم های گذاشته شده خواهد بود . که البته این امر بستگی بسیار زیادی به سن پرندگان به ویژه پرنده ماده , شرایط فنی و بهداشتی , جوجه کشی   ,تغذیه  و ..... دارد.
 جوجه کشی :
برای انتفال دادن تخم ها از سرد خانه به درون دستگاه جوجه کشی ابتدا باید آنها را به مدت 6 ساعت در دمای معمولی نگهداری کرد سپس تخم ها را درون دستگاه قرار داد . این کار برای جلوگیری از تشکیل قطرات آب بر روی پوسته تخم و عرق کردن تخم الزامی است.
طول دوره جوجه کشی  18 – 17 روز  می باشد . تخم ها از روز اول تا 14 روز در دستگاه ستر قرار    می گیرند . از روز 15 تا 18 نیز درون هچر قرار داده می شوند . در چهارده روز اول تخم ها باید روزی 3 تا 8 بار چرخانده شوند .با این کار از چسبیدن جنین به پوسته  جلوگیری  می شود . اما در هچر عمل  چرخاندن  تخمها انجام نمی شود تا جنین در محل مناسب برای خارج شدن از پوسته قرار بگیرد .
جوجه های به دست آمده 10 – 5 گرم وزن دارند و تلفات جنینی در هنگام جوجه کشی بیشتر در 3 روز اول انکوباسیون  و یا در مدت کوتاهی پیش از تفریخ پیش می آید .

 

چرخش

رطوبت          ( %)

 

                   دمــــــا                    

دوره (روز)

 

 

 

دماسنج خشک

دماسنج  تر

 

 

   بار  3-  8

65

31

37.7

1-14 

ستر

نیازی نیست

75

32.2

37

15 -18

هچر

تغذیه :

مهمترین بخش هر فارم پرورش بلدرچین  تغذیه و جیره غذایی آن  می باشد که بیشترین هزینه جاری را به خود اختصاص می دهد. بلدرچین نسبت به سایر طیورپرورشی بیشترین انرژی را نسبت به جثه کوچکش مصرف  می کند.

دوره های پرورش بلدرچین را می توان به 3 قسمت استارتر ( 3 –  0هفته ) و رشد ( Grower)           (سن 5 – 4 هفتگی ) و تخمگذار یا مادر (6 هفته به بعد ) تقسیم کرد. برای دوره های استار تر به یک جیره با پروتئین 28% و در حدود 2750 کیلو کالری بر کیلوگرم انرژی نیاز است. و در مرحله رشد  به 24% پروتئین و2750 کیلو کالری انرژی و در دوره تخم گذاری به 2650 کیلو کالری انرژی و 22 % پروتین نیاز دارد.

احتیاجات غذایی بلدرچین در هر مرحله پرورش در جدول پایین امده است :

 

بالغ

 5 - 4   هفته

 هفته 0-3   

احتیاجات غذایی

2650

2750

2750

انرژی  (kcal/kg)

22

24

28

پروتین (%)

3

0.8

1

کلسیم (%)

0.45

0.45

0.45

فسفر (%)

0.2

0.2

0.2

سدیم  (%)

10000

10000

10000

(IU/kg) Aویتامین

1250

1250

1250

(IU/kg)D3ویتامین              

50

50

50

(Iu/kg) Eویتامبن

3

3

3

(mg/kg) K ویتامین

0.005

0.005

0.005

ویتامین  B12

4

4

4

تیامین mg/kg

0.99

1.39

1.57

آرژنین(%)

0.73

1.24

1.4

لیزین  (%)

0.62

0.67

0.76

متیونین + لیزین

جدول زیر وزن یک پرنده در هفته های مختلف و میزان دان مصرفی آن را نشان می دهد:

 

میزان دان مصرفی در هفته (گرم)

وزن پرنده بر حسب گرم

هفته

60

6 - 8

1

95

52

2

100

102

3

110

144

4

115

196

5

125

236

6

 
بیماری ها :
بلدرچین ها به وسیله طیف وسیعی از بیماری ها درگیر می شوند اما مهمترین مسئله برای  کنترل بیماری ها  شامل : بهداشت,  واکسیناسیون و مدیریت خوب می باشد .
بلدرچین ها به بیماری های زیر حساسیت بیشتری دارند :
مارک :  که واکسیناسیون آن در سن 20 روزگی و با تزریق در ناحیه گردن صورت می گیرد
نیوکاسل :  که واکسیناسیون آن همزمان با مارک به صورت قطره چشمی صورت می گیرد و هر 3 ماه یک بار به صورت اسپری تکرار می شود.
آبله :  که واکسن آن در 8 – 6 هفتگی مصرف می گردد.
 از دیگر بیماری هایی که بلدرچین  ها را درگیر می کند می توان به کوکسدیوز, کانی بالیسم ,سالمونلا , ورم روده ای قرحه ای  ,برونشیت   و همچنین بیماری های تغذیه ایی اشاره کرد.
 فرآوری و بسته بندی گوشت و تخم  بلدرچین ها:
هنگامی که بلدرچین ها به سن 40 تا 50 روزگی می رسند معمولا ارسال انها به بازار فروش صورت      می گیرد .  بلدرچین ها را  باید  در سبد های مخصوصی که در آنها 40 تا 50  قطعه بلدرچین جا  می گیرد  ریخته  و آنها را روانه کشتارگاه کرد .البته در ایران معمولا شرکت های پرورش دهنده بلدرچین خود نیز دارای کشتار گاه می باشند . در کشتارگاه پس از سر بریدن و  ذبح اسلامی  وارد دیگ آبگرم می شود. درجه حرارت آب بایستی بین 62 تا 66 درجه سانتیگراد باشد. غوطه ور سازی در آب گرم باعث  می شود که پرهای بدن پرندگان کاملا نرم شده وبه راحتی کنده می شود.  معمولا 4 ساعت پیش از کشتار از دان خوردن پرنده جلوگیری می شود تا چینه دان پرنده از دان خالی شود که پس از کشتار سبب زشتی لاشه نگردد.       که این ضایعه به ویژه در بلدرچین های منجمد شده بارز می باشد .  بلدرچین های کشتار شده را معمولاا در بسته های 6 قطعه ایی عرضه می کنند.
بلدرچین به خاطر کوچکی لاشه در هنگام انجماد به راحتی می تواند سرما سوخته ( سوختگی انجماد ) شود و لکه های ایجاد شده توسط سرما سوختگی علاوه بر پایین آوردن ارزش پروتئینی لاشه سبب ایجاد نقص در ویژگی های ارگانولپتیکی آن می شود .
بازرسی لاشه کشتاری روی قلابها انجام می شود .معمولا یکی از عوارضی که ممکن است لاشه را از مصرف غذای انسان خارج کند وجود چرک در قفسه صدری به علت آلودگی مایکوپلاسمایی                   می باشد.خونریزی در عضلات و ادم و وجود زخمها و جراحات از علل دیگر ظبط لاشه های کشتاری  می تواند باشد. بیماری ها و عوارض دیگر بندرت در بلدرچین ها جلب توجه می نمایند و معمولا اگر    بیماری های دیگری نظیر آسپرژیلوس پرنده را درگیر کند پیش از رسیدن آن به سن کشتار موجب تلف شدن پرنده می شود.
وزن هر يک   از تخم بلدرچين  مابين 9 الي 12 گرم  مي باشد . شکل تخم کروي ، رنگ پوسته آن از  قهوه اي سير تا آبي و سفيد متغيير بوده و با رنگدانه هاي سياه و آبي تزئين شده است . تخم بلدرچين در مقايسه با تخم مرغ از نظر آهن و فسفر غني و داراي طعم شبيه تخم مرغ مي باشد و بصورت آب پز ، سرخ کرده و املت  سرويس مي شود . تخم بلدرچین ها را در بسته های کوچکی که به خانه هایی در حجم تخم ها تقسیم شده قرار داده و معمولا روی سرپوش بسته ها عکسی از  بلدرچین و تخم آن قرار می دهند . هر چه بسته بندی زیبا تر و شیک تر باشد مشتری پسند تر خواهد بود .
منابع:
  1) پرورش عملی  بلدرچین از ابتدا تا انتها , امیر آروین محروقی , انتشارات  شاملو, چاپ اول ,  بهار 1388 
 2) پرورش و بیماری های بلدرچین ,دکتر حسن اوحدی نیا , انتشارات علم  و قلم,  چاپ    اول ,  1378  
 3)  سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی    www. Nkoaj.ir 

 

 

نوشته شده در 05/10/1392 پنجشنبه ساعت 11:37:14 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه طیور


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک