پرورش بلدرچین
پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین و تولید آن

پرورش بلدرچين بدليل كوچك بودن جثه پرنده و امكان پرورش چند صد قطعه آن در يك فضاي كوچك و سرمايه گذاري اندک جهت تامين  وسايل و تجهيزات پرورش از جايگاه بالقوه ای برخوردار مي باشد.
نظر به اينكه مدت پرورش بلدرچين تا زمان كشتار 6 هفته بطول مي انجامد لذا مقدار مصرف دان در اين مدت نيز به تناسب كم  خواهد بود . بهمين جهت بحران هاي اقتصادي در پرورش بلدرچين تاثير چنداني نخواهند داشت . علاوه بر اين پرورش تجاري بلدرچين در شرايط روستايي از جايگاه ممتازي برخوردار مي باشد . ولی به دليل آزاد پرواز بودن اين پرندگان نگهداري آنها در اماكن سربسته مناسب و بهتر  مي باشد .
گوشت بلدرچين بعلت پائين بودن چربي و كلسترول آن در مقايسه با سايرمنابع پروتئين حيواني از ويژگي و جايگاه خوبي برخوردار مي باشد
 
محصولات : 
 بلدرچين سالانه در حدود 300- 250 عدد تخم مي گذارد وزن هر يك از تخمهای بلدرچين  مابين 9 الي 12 گرم  مي باشد . شكل تخم كروي رنگ پوسته آن از قهوه اي سير تا آبي و سفيد متغيير بوده و دارای رنگدانه هاي سياه و آبي است . تخم بلدرچين در مقايسه با تخم مرغ از نظر آهن و فسفر غني و داراي طعم شبيه تخم مرغ مي باشد و بصورت آب پز ، سرخ كرده  سرو مي شود . سن كشتار 6 - 5 هفتگي ، وزن زنده 150 - 120 گرم  و وزن لاشه 115- 105  گرم مي باشد كه در صورت اصلاح نژاد ، توليد گوشت اين حيوان مي تواند افزايش يابد . گوشت بلدرچين نرم ، تيره ولذیذ بوده و همانند گوشت مرغ بدلخواه شخص در پخت غداهاي مختلف استفاده مي شود . قبل از بسته بندي ، عضلات سينه استخوان گيري مي شود . ولي ران  همانطور  با استخوان بسته بندي و در مراكز عرضه به فروش مي رسد  . گوشت بلدرچين سرشار از ويتامين هاي B1-B2-B6    ، مواد معدني ، اسيدهاي چرب و اسيدپانتوتنيك مي باشد .
 خرید بلدرچین فروش گوشت بلدرچین 09171164205طرز تهیه ی خوراک بلدرچین
 پرورش بلدرچين : 
افرادي كه علاقمند به پرورش بلدرچين جهت نوليد گوشت باشند بايد جوجه هاي آن را خودشان توليد و تكثير نمايند .زيرا محلي در ارتباط  با توليد انبوه جوجه بلدرچين و يا كارخانه جوجه كشي ويژه بلدرچين فعلا وجود ندارد . جهت ايجاد تاسيسات مربوط به پرورش بلدرچين نيز محلي را كه داراي آب ، برق  و راه مناسب است انتخاب كنند.  همچنين داراي امكانات لازم نسبت به حمل محصولات توليدي  به بازار باشند و از طرفي به دليل ايجاد بوي نامطبوع در محلي خارج و دور از محل سكونت پرورش داده شود . به همين دليل نياز به ايجاد سالن هاي جداگانه جهت پرورش مولدين و جوجه ها مي باشد.
سمت و سوي سالن ها از نظر آفتابگير بودن مهم و با اهميت مي باشد مثلا در مناطق گرمسير قسمت طولي سالن ها بايد در جهت شرق و غرب ساخته شود . اگر سايبان ساختمان هم مقداري طولاني در نظر گرفته شود از افزايش دماي داخل سالن در فصل تابستان كاسته خواهد شد زيرا در اين فصل خورشيد مدار عمودي را طي مي كند . اما در مناطق سردسير طول سالن در جهت شمال و جنوب ساخته مي شود با اين كار سالن ها در فصل زمستان آفتاب گير خواهند بود .
مکانهای بادگير ، ارتفاعات و كناردريا  محلي مناسب براي پرورش بلدرچين محسوب نمي گردد . داخل سالن پرورش بر اساس برنامه و نحوه پرورش (داخل قفس و يا كف سالن ) ، ظرفيت جوجه ريزي در نظر گرفته شده و سرمايه موجود پرورش دهنده و ... آماده سازي مي گردد .
 اگر پرورش در كف سالن مد نظر باشد از بستر استفاده مي شود  در اين سيستم ارتفاع بستر در فصل تابستان 5 -3 سانتيمتر و در فصل زمستان 8 - ۵ سانتيمتر در نظر گرفته می شود و با كاه ، تراشه نجاري ، پوسته برنج و يا خاك اره مي پوشانند .          
 درجه حرارت مطلوب در پرورش بلدرچين بالغ مابين 27 - 21 درجه سانتي گراد مي باشد . سيستم نگهداري در قفس نیز متداول مي باشدکه كف قفس را مي توان در اندازهاي مختلف  ( 25* 15 ، 20 * 15 ، 15 * 15 ) انتخاب كرد اما ارتفاع بايد بين 17 - 15 سانتي متر باشد . در قفس هايی با ابعاد ذكر شده مي توان 4 - 2 بلدرچين نگهداري كرد . در ابعاد كوچك يك نر و يك ماده ، اما در ابعاد بزرگ بازاء 3 -2 بلدرچين ماده يك بلدرچين نر مناسب مي باشد .
 در قفس هاي سيستم آپارتماني ، جهت جمع آوري فضولات ، قسمت تحتاني هر قفس با كف فلزي پوشانده مي شود ، فضولات جمع شده يا بصورت اتوماتيك و يا بصورت دستي تخليه و پاك سازي مي شود . در قفس هاي  كاليفرنيایی ، مدفوع مستقيما به كف سالن ريخته و در آنجا جمع مي شود  فضولات توليد شده به صورت مستمرتخليه می شود.
شبكه هاي كف قفس در هر نوع آن بايد به ابعاد 5/1* 1  سانتي متر  و شبكه سقف و ديواره ها  4 *5/2 و يا 5 * 2  سانتي متر بهتر است باشد . جهت سرازير شدن تخم ها ، كف بايد با زاويه 15 درجه ساخته شود و  به منظور جلوگيري از شكستن تخم ها در اثر برخورد با جدار شبكه فلزي، سرتاسر شبكه محل تجمع تخم ها با ابر پوشانده شود . اين عمل در جلوگيري از شكسته شدن تخم ها بسيار  مفيد مي باشد . پرورش بلدرچين بصورت گروههاي بزرگ نيز در داخل قفس امكان پذير مي باشد ، اما تراكم آنها نبايد از 50 قطعه بيشتر باشد .
 در اين روش ابعاد مختلف قفس بر اساس تعداد بالدرچين بشرح ذيل میباشد:
بازاء هر 25 قطعه بلدرچين = 30*60*60
بازاء هر 50 قطعه بلدرچين = 30*120*60
بمنظور كنترل و جلوگيري  از امكان جست و خيز و پرواز و ايجاد زخم  ارتفاع قفس ها نبايد بيشتر  ازcm ۳۰   باشد .
 
توليدمثل بلدرچين :
جهت اينكار غالبا از دستگاههاي جوجه كشي استفاده مي شود البته  بلدرچين در كوتاه مدت به بلوغ جنسي مي رسد. جنس ماده در 42 روزگي شروع به تخم گذاري و در بلدرچين نر از36 روزگي توليد  اسپرم مي كندو اگر بازاء 3 – 2 ماده بايد يك نر در نظر گرفته شود شانس نطفه دار بودن تخم ها افزايش مي يابد . جهت تكثير و توليد مثل از بلدرچين مادر و تخم هاي بدست آمده از آن نيز مي توان بهره جست .
بلدرچين هاي مادر در روزهاي56- 60  به اوج تخمگذاري خود مي رسد.  و در صورت افزايش مدت زمان روشنايي از فروردين لغايت شهريور 100- 50 تخم مي گذارند پس از اين مدت وارد تولك 5/1 ماهه مي شوند . در پرورش مدرن و در شرايط صنعتي در طول سال از يك قطعه بلدرچين 300 – 250 تخم يرداشت مي شود .
 شرايط ايده ال نوردهي و ايجاد روشنايي در سا لن 18 – 14 ساعت در روز مي باشد.  در انتخاب تخم ها جهت استفاده  در جوجه كشي بايد به نكاتي همچون پاكيزگي ، سا لم بودن و وزن تخمها توجه نمود . اگر مجبور به ذخيره تخم هاي بدست آمده از مادران مولد باشيم بايد در شرايط مناسب يعني در دماي 18 – 16 درجه   سانتي گراد و رطوبت 80 – 75% نگهداري گرد  . اگر تعداد تخم توليد شده كمتر از ظرفيت  ماشين جوجه كشي باشد مي توانيم تخم هاي بدست آمده را تا 15 – 10 روز در شرايط محيطي فوق الذكر ذخيره  و نگهداري نمائيم.
تخم ها در روي راك به طور افقي يا بشكلي كه نوك تيز آن در قسمت پائين قرارگيرد گذاشته ميشود، درصورتي كه تخم  بلدرچين بيشتر از يك هفته جهت جوجه كشي ذخيره و نگهداري شود بايد هر روز با جابجا نمودن ، وضعيت آنهارا تغيير داد .
در توليد جوجه بلدرچين توسط ماشين جوجه كشي رعايت 4 شرط دما ، رطوبت و تهويه مناسب و جابجا كردن الزامي است.
. دماي ماشين جوجه كشي بايستي 5/37 درجه سانتي گراد باشد اما دو روز آخر درجه حرارت ماشين جوجه كشي كاهش داده مي شود.
در 14 روز اول تخم هاي داخل ستري  بلافاصله هر 4 – 2 ساعت يكبار و يا حداقل روزي 5 بار جابجا مي شوند اگر اين كار توسط دستگاه و به صورت اتوماتيك باشد بازاءهر يك ساعت يكبار انجام خواهد گرفت و در دو روز آخر تخم ها به هچري انتقال داده مي شوند.
تخمهاي بلدرچين بعد از 18 – 17 روز هچ مي شوند. تعداد جوجه هاي هچ شده بازاء هر يكصد تخم راندمان هچ را مشخص مي كند . تعداد تخم هاي بارور بازاء هر يكصد تخم نيز ميزان باروري را تعيين مي كند بهترين موقع تعيين درصد ( باروري و راندمان هچ )در زمان انتقال تخم ها از ستري به هچري مي باشد.
 تعيين ظرفيت دستگاه جوجه كشي و محاسبه اندازه گله مادر:
اگر فرضا بر اساس ارزيابي هاي بعمل آمده نياز بازار به 1000 قطعه بلدرچين در هفته برآورد و مشخص شود . بايد 10% افزون بر نياز بازار بلدرچين توليد و عرضه نمود . زيرا تلفات 10 – 5% جوجه ها را در طول پرورش نبايد فراموش نمود به همين منظور جهت تامين 1000 قطعه جوجه بلدرچين در هفته بايد با در نظر گرفتن 90% ميزان باروري تخم  80 % ميزان هچ به تعداد متوسط 1550 عدد تخم نياز مي باشد.
با اين حساب بايستي روزانه 225 عدد تخم از گله مادر توليد و پس از يك هفته ذخيره كردن به دستگاه جوجه كشي منتقل مي نمائيم . اگر ميزان بارور بودن 1550 عدد تخم هاي جمع آوري شده در طول هفته  كه در داخل ماشين جوجه كشي گذاشته شده اند را 90% تخمين بزنيم .  در روز پانزده تعداد 1400 – 1376 عدد تخم بارور از ستري  به قسمت هچري منتقل خواهد شد . بهمين منظور ظرفيت هچري بايد به اندازه 1400 عدد تخم در نظر گرفته شود از طرف ديگر چون هفته اي يكبار تخم ها جمع آوري و داخل دستگاه گذاشته مي شود ظرفيت ستري را بايد دو برابر آن در نظر گرفت . همچنين جهت تكميل ظرفيت دستگاه در هفته يعني جمع آوري و ذخيره 250 عدد تخم در روز به پرورش  360 – 350  قطعه بلدرچين مادر نياز مي باشد . اگر در هر قفس يك نر و يك ماده پرورش دهيم باندازه تعداد ماده به بلدرچين نر نياز داريم.
ارقام ذكر شده در فوق بر اساس 90% باروري و 80% توان هچ و 70% توليد تخم محاسبه گرديد. شايان ذكر اينكه كسب ارقام ذكر شده در توليد بسيار مشكل و در حين حال مطلوب مي باشد.
 
نگهداري و پرورش جوجه ها :
جوجه ها يا در دستگاه هاي چند طبقه مادر مصنوعي  و يا در كف سالن  پرورش داده مي شوند . دماي محل بايد در اوايل پرورش  36 – 35 درجه سانتي گراد باشد  . سپس حرارت سالن بازاء هر هفته 3 درجه سانتي گراد كاهش مي يابد اما به هيچ وجه نبايد دماي سالن به كمتر از 22 دجه سانتي گراد كاهش يابد . پرورش در قفس هاي بزرگ كف شبكه اي نيز امكان پذير است . جهت جلوگيري از نوك زدن يا كاني باليسم انجام نوك چيني و كاهش شدت نور سالن و يا آويزان نمودن دسته هاي يونجه خشك مفيد مي باشد  20  عدد بلدرچين سه هفتگي را مي توان در فضاي به وسعت 30*30  سانتي متر جا داد .  پس از گذشت 5 هفته بلدرچين ها به قفس هاي مخصوص  تخم گذاري منتقل مي گردد . اگر پرورش دركف سالن در نظر گرفته شود بايد قوطي هاي ويژه بلدرچين تهيه شود . داخل قوطي هاي تخمگذاري بايستي كاه يا علف گذاشته شود.
تامين روشنايي داخل سالن در هفت روز اول 5 – 2 لامپ بصورت 24 ساعت و 40 – 8 روز بعدي طول طبيعي روز و يا 8 ساعت با 2 لامپ ، بعد از 41 روز 16 ساعت با 2 لامپ مناسب مي باشد . رنگ پرهاي قسمت بالايي سينه و گردن در بلدرچين نر بالغ قهوه اي مايل به قرمز و در ماده ها رنگ خاكستري با خالهاي سياه تزئين شده است.
 پرورش بلدرچین | شرکت آبادگران پارسی
تغذيه بلدرچين:
جوجه بلدرچين سريع رشد مي كند  به همين منظور در جيره مراحل اوليه پرورشي بايد 28 – 25% پروتئين داشته باشد ، سه هفته اول از جيره شروع يا پيش دانه استفاده مي شود در اين دوره نياز /3000- 2600كيلو كالري انرژي  مي باشد معمولا در 3 هفته اول پرورش از جيره غذايي پر انرژي با ميزان پروتئين  بالاي جوجه بوقلمون استفاده مي كنند .
 اهم بيماريهاي بلدرچين :
زخم روده : بيماري ويژه بلدرچين مي باشد ،  التهاب و زخم در روده ايجاد مي شود ، بلدرچين به اين بيماري بسيار حساس مي باشد ميزان ابتلاء  در جوجه بلدرچين 100- 15% مي باشد در گله هاي مادر كمتر ديده  مي شود . عامل بيماري يك نوع باكتري بي هوازي مي باشد .  سرايت بيماري از طريق مدفوع صورت مي گيرد . مبتلايان روز بروز ضعيف ولاغر مي شوند اسهال از علايم بارز و عمومي مي باشد ، مدفوع آبكي  و برنگ سفيد و پرهاي ژوليده ، بيحالي و خواب آلودگي از ديگر علايم بيماري محسوب مي گردد.
سالمونلا پولوروم : تلفات بيشتر در هفته دوم و سوم پرورش مشاهده  مي شود . در سنين بالا علايم باليني حاد محسوس نيست اما  توليد تخم  ، ميزان باروري و هچ كاهش ميبابد . انتقال بيماري از طريق تخم صورت مي گيرد.
از ديگر بيماريهاي باكتريايي بلدرچين مي توان وباي مرغان ( پاستورلوزيس ) بوتوليسم ، عفونت كيسه زرده را نام برد.
در راس بيماريهاي ويروسي كريزا ، آنتريت ويروسي ، بيماري طحال مرمري و آبله قرار دارد.
كوكسيديوز از جمله بيماريهاي تك ياخته در بلدرچين مي باشد ، اين بيماري در بلدرچين هايي كه در كف سالن پرورش داده مي شوند بيشتر ديده مي شوند.
در بيماري كوكسيدوز علايمي نظير بي اشتهايي ، كز كردن و ژوليدگي پر و اسهال خوني قابل رويت است .در بيماري هيستومونيازيس نيز علايم  بي اشتهايي و خردلي بودن رنگ  مدفوع ديده مي شود.
 پيشگيري و كنترل :
بلدرچين در مقابل بيماري ها در مقايسه با ساير پرندگان زياد حساس نمي باشد. ولي احتياطات لازم از نظر كنترل و پيشگيري را بايستي مد نظر داشت . لذا رعايت موارد ذيل در پرورش بلدرچين مفيد مي باشد:
   . مكان پرورش بايستي دور از حضور ساير پرندگان باشد
   . تلفات بلافاصله جمع آوري و با رعايت اصول بهداشت و قرنطينه دفن و يا سوزانده شود.
  . كف سالن را بايد هميشه خشك نگه داشت.
  . آبخوري ها هر روز شستشو شوند  .
  . بلدرچين هاي بيمار بايداز سالم جدا شوند .
  . تردد و ورود و خروج به داخل سالن پرورش با رعايت شرايط بهداشتي و تحت كنترل باشد.
  . از بستر سالم و بدون كپك و هر گونه آلودگي استفاده شود.
  .كليه وسايل و ملزومات مورد استفاده در سالن هاي پرورش قبل  از استفاده شستشو و     ضدعفوني شوند.
 .قبل از جوجه ريزي جديد سالن ها شستشو و ضدعفوني شوند
 

نوشته شده در 01/05/1394 پنجشنبه ساعت 03:17:18 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه طیور


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


مشاوره خصوصی

بهشت

طراحی سازه های کشاورزی بر مبنای مکانیزم شاز که در کره ماه برای اولین بار انجام پذیرفته می تواند پرشی بسوی کشاورزی و تولید خاک مرغوب از بهشت برین باشد.

 


شرکت بساک