ژنتیانا
ژنتیانا

راسته : ژنتینالها

تیره: ژنتیانا   Gentianaceae

گیاهانی هستند علفی یا درختچه ای، گلها منظَم با گلبرگهایی که دارای چین خوردگی هستند، چین خوردگیهای مذکور پس از شکفتن گل هم باقی می مانند. گل دارای پنج پرچم (گاهی 4 تا12) و میوه خشک که با دو شکاف باز می شود.برگها متقابل و دارای تشکیلات آوندی بیکولاترال.
معمولاً گونه های متعلَق به این جنس در اکثر نقاط جهان پراکنده می باشند.
از گیاهان دارویی این خانواده می توان از سنتاریوم مینوس  ، سنتاریوم ولگار  و سنتاریوم پولکه لوم  نام برد که پیکر رویشی آنها حاوی مادَه ی مؤثره است.
گیاهان مذکور حاوی موادَ تلخ (اریتروسنتوریوم  ) و گلیکوزید می باشند.
                    
گیاهان این خانواده اکثراً علفی می باشند. برخی از آنها به صورت خشبی (سولانوم دولکامارا )، درختچه ای یا حتی درختان کوچک مشاهده می شوند. گیاهان تیره ی بادمجان دارای برگهای متناوبند. گلها منظَم و پیوسته گلبرگ می باشند. اندامهای تشکیل دهنده ی گل مضربی از پنج داشته، تخمدان دو خانه ای و میوه به صورت کپسول یا ستَه است. دستجاب آوندی به صورت بیکولاترال مشاهده می شود. منشأ اصلی این گیاهان مرکز و جنوب امریکا گزارش شده است. این گیاهان، حاوی مقادیر فراوانی آلکالوئید می باشند و به گروههای مختلف آلکالوئیدی تعلَق دارند. از مهمترین آلکالوئیدهای متعلَق به این تیره می توان از آلکالوئیدهای گروه تروپان (نظیر هیوسیامین، آسکوپولامین و آتروپین  )، نیکوتین  و آلکالوئیدهای استروئیدی ( نظیر سولانین ، توماتین ) نام برد.
موادَ مؤثره ی گونه های کاپسیکوم حاوی ازت می باشد (نظیر کاپسینین).
75 جنس و 200 گونه متعلق به این خانواده شناخته شده که عمدتاً در نواحی گرمسیری می رویند. از مهمترین گیاهان دارویی متعلَق به تیره ی بادمجان، می توان گیاهان زیر را نام برد:
بذرالبنج (بنگ دانه  )، گیاهی است مدیترانه ای، منشأ آن اروپا-آسیا گزارش شده است. بنگ دانه برای رویش به مقادیر فراوانی ازت نیاز دارد گیاهی است دیپلوئید و 34=n2.
شابیزک ، این گیاه در خاکهایی که حاوی مقادیر زیادی کلسیم باشد، رویش می نماید. همچنین، برای رویش به مقادیر فراوانی ازت نیاز دارد. این گیاه عمدتاً در نواحی جنگلی (جنگلهای ممرز) گسترش فراوانی دارد. گیاهی است پلی پلوئید و 72 و 50=n2.
تاجریزی دارویی  ، گیاهی است درختچه ای ، چندساله، منشأ آن استرالیا بوده و 92=n2.
تاتوره ، به عنوان گیاهی دارویی کشت می شود و 24=n2.
 

نوشته شده در 14/08/1393 چهارشنبه ساعت 20:19:53 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک