کاربرد gis و rs در آبیاری و زهکشی
کاربرد gis و rs در آبیاری و زهکشی

کاربرد gis و rs در آبیاری و زهکشی

داده ها و پارامتر های موجود در شبکه های آبیاری وزهکشی بواسطهٔ وجود جنبه های مختلف فنی ، مدیریتی ، اجتماعی و اقتصادی ، از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است . بطوریکه حجم اطلاعات کاغذی مربوط به یک شبکه از مرحله ي مطالعاتی تا بهره برداری می تواند فضای مفید زیادی را از محیط اداری اشغال نماید .یکی ازموثرترین راه های حفاظت ، نظم دهی ، دسترسی آسان و کوچک کردن حجم اطلاعات ،بکار گیری نرم افزار های سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) می باشد .سیستم های اطلاعات جغرافیایی قادر است کلیهٔ داده ها و اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه های آبیاری را دریک محیط کامپیوتری یکپارچه نماید و به صورت آسان در اختیار کاربران قرار دهد . درمحیط های نرم افزاری (gis ) امکان ایجاد لایه های مختلف اطلاعاتی شامل :‌‌‌‹‹ تصاویر ›› ، ‹‹ اعداد وارقام ›› و ‹‹‌ متن نوشتاری ››‌ فراهم می باشد و می توان بعداز ورود اطلاعات ، بر حسب نیاز ، بخشی از اطلاعات مورد نیاز را فرا خواند .از جملهٔلایه های اطلاعاتی که می توان در نرم افزار هایgis قرار داد تصاویر یا طرح هایگرافیکی از شبکه های آبیاری و زهکشی می باشد که عمدتأ شامل نقشه ها و موقعیت های شماتیکی می باشد که از آن جمله می توان به مواردی همچون نقشهٔ کانال ها ، زهکش ها ،نقشهٔ شماتیکی مزارع ، نوع محصولات کشت شده ، نقشهٔ طبقه بندی اراضی و ... اشاره کرد .قسمت های زیادی از اطلاعات شبکه ها شامل آمار و ارقام می باشد که هر بخش ازآنها می توانند لایه ای از اطلاعات را در محیط نرم افزاری gis به خود اختصاص دهندکه شامل اطلاعات کانال ها ، زهکش ها ، چاه ها ، عملکرد محصولات زراعی ، راندمان آبیاری ، وضعیت آبگیر ها و ده ها پارامتر دیگر می باشد .بخش آخر شامل اطلاعات تفضیلی یا نوشتاری شبکه های آبیاری و زهکشی می باشد که می توان آنها را نیز در لایه های مختلف اطلاعاتی در نرم افزار های gis قرار داد.این لایه ها می تواند شرح تفضیلی وقایع ، اقدامات انجام شده ، روش حل مشکلات ، توصیه های لازم برای راهبری شبکه باشد . کاربر می تواند بر حسب نیاز خود اطلاعات یک لایه یا اطلاعات لایه های مختلف رابطور همزمان مورد استفاده ویا نقد وبررسی قرار دهد .
 
 
 
اساس استفاده از سنجش ازدور در آبیاری و زهکشی
 
کاربرد فن سنجش از دور(rs ) در مطالعات مختلف مرتبط باآبیاری و زهکشی دارای سه مبنای عمده به شرح زیر می باشد . لازم است هر یک از مواردزیر به صورت جداگانه یا با هم برای کاربرد هایی که در بخش بعد ذکر می شوند برداشتگردند .
 
الف - روندیابی فعالیت های آبیاری و زهکشی در سطوح وسیع
 
ب - شناسایی نوع و میزان عملکرد محصولات و خطرات شوری اراضی
 
ج - تهیهٔ نقشهٔ مزارع ، مرز واحدها و جنبه های حقوقی
 
برای دستهٔ الف ، برداشت تصاویر تکراری مورد نیاز است ،دستهٔ دوم بر مبنای تصاویر چند طیفی که برای پایش منابع زمینی پیش بینی شده است استوار است و جهت تهیهٔ موارد دستهٔ (ج) بایستی تصاویر با دقت بالا تهیه شوند تاشناسایی عوارض زمینی کوچک نیز امکان پذیر باشند . شایان ذکر است که تصاویر ماهوارهای همیشه ورودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی را تشکیل می دهند ، بدین معنی که پس ازبرداشت تصاویر ماهواره ای ، آنها در gis ذخیره ، پردازش و مورد استفاده قرار خواهندگرفت .
 
 
 
کاربرد gis و rs در آبیاری و زهکشی
 
- تهیهٔ نقشه های کاربری اراضی
 
- به روز کردن نقشه های موجود
 
- مطالعات کشاورزی ، زمین شناسی ، منابعآب سطحی
 
- بررسی آلودگی آب
 
- مدیریت مزرعه ، مدیریت طرح های کلان آبیاری وزهکشی
 
- کنترل فرسایش خاک و کویر زدایی
 
- تعیین بافت خاک ، بررسی روند شوری خاک
 
- تعیین سطح زیر کشت اراضی آبیاری شده
 
- برنامه ریزی مدیریت منابع آب و ...
 
 
 
منبع:soilwater-gis.blogfa.com 

نوشته شده در دوشنبه جهاردهم اردیبهشت 1394 ساعت 00:45:27 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه آبیاری وزهکشی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی