کدو تخم کاغذی کدو دارویی
کدو تخم کاغذی کدو دارویی

کدوی تخم کاغذی (کود دارویی)           Cacurbita Pepo

کدو پوست برهنه

درآمد خوبی دارد و گیاه آقایان می باشد و برای درمان پروستات کاربرد دارد و کشت و کار این گیاه شبیه بقیه کدوئیان است و بصورت جوی و پسته است . میوه باید کاملا گرد باشد و اگر کشیده یا حالت دیگری باشد دارویی نیست . بذر آن پوست ندارد – میوه رسیده کاملاً زرد رنگ می باشد. و قمیت بذر کیلویی 10000 تومان است و در هکتار 1 تن بذر می دهد و کپسول پپوسترین برای سرطان پروستات تولید می شود و 50% بذر روغن است و حجم کپسول cc0.5  روغن است و هر کپسول 70 تومان می باشد.

میوه آن برای دام کاربرد دارد و کیلویی 50 تومان می خرند و هر هکتار 30 تن می دهد و گیاه مقاوم به کم آبی و شوری است و بصورت دیم هم می توان پرورش داد پوست محکمی دارد و نمی توان با چاقو برش داد.

دوره رشد کوتاهی دارد از اردیبهشت تا شهریور می باشد و کشت دوم هم می توان داشت و می توان جو کاشت و یا بابونه می توان کاشت .

کدوئیان دو گل دارند (گل نر و گل ماده) و حتماً باید گرده افشانی صورت بگیرد پس هر گرده معادل یک دانه است و گرده افشانی باید زیاد صورت بگیرد.

برای هر هکتار 2 کندوی زنبور کفایت می کند و تا شعاع 5km نباید از خانواده کدوئیان کاشته شده باشد و اگر مثلاً خیار کشت شده باشد بذر کدوی دارویی پوست دار می شود و دیگر دارویی نخواهد بود.

ماده مؤثره کدو تخم کاغذی

آلفافیتواسترول – گاماسیتروسترول می باشد و جزو استررول های گیاهی است و گل راعی را می توان همزمان با کدوی تخمه کاغذی کاشت چون رشد رویشی آرامی دارد و پس از برداشت کدو ، گل راعی رشد می کند ولی گل راعی چند ساله است .

یکی از مشکلات کدو، برداشت می باشد و حتماً باید مکانیزاسیون در کار باشد و اقتصادی هم باشد.

کپسول Harzol از کدو دارویی گرفته می شود و از روغن بذرها برای سالاد استفاده می کنند.رقم اصلاح شده این کدو، Styriaca می باشد.


نوشته شده در 02/03/1394 شنبه ساعت 14:27:36 توسط مهندس احمد یزدانی
ویرایش شده در 02/03/1394 شنبه ساعت 14:29:28 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک