کنترل فرسایش خندقی
فرسایش خندقی و کنترل آن

این فرسایش که به آن گودالی یا آبکند نیز می گویند، آبراهه ای است نسبتاً دائمی که جریان های موقت آب در هنگام بارندگی از آن می گذرد و مقدار بسیار زیادی رسوب در خود حمل

می کند.

تفاوت خندق ها و شیارها

.1عرض و عمق
.2تعداد و تراکم
.3مقدار رسوب منتقله
اصول کنترل خندق
nعوامل مؤثر در تشکیل خندق
nتوسعه و طبقه بندی خندق ها
nمعیار انتخاب روش های کنترل خندق
عوامل ایجاد خندق ها
nعوامل انسانی
nعوامل آب و هوایی
nعوامل زمین شناسی (توپوگرافی)
nخواص خاك
nپوشش گياهي
عوامل انسانی
.1استفاده نادرست از زمین
.2آتش زدن جنگل ها و علف زارها
.3چرای بیش از حد دام
.4بهره برداری از معدن
.5راه سازی
.6ردپای دام ها و وسایل نقلیه
.7خرابی ناشی از حمل الوارها
عوامل آب و هوایی
.1توزیع بارش ماهانه
.2شدت بارش و رواناب
.3ذوب سریع برف
توپوگرافی
.1شکل حوضه
.2ابعاد حوضه
.3طول و شیب دامنه
 

 


نوشته شده در 27/09/1392 چهارشنبه ساعت 21:41:37 توسط پریسا یزدانی
ویرایش شده در 28/09/1392 پنجشنبه ساعت 01:29:29 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه منابع آب


ناشناس در تاریخ هجدهم فروردین 1393 گفته است

عالی

پاسخ Admin در تاریخ هجدهم فروردین 1393
امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید