گونه های گیاهی مجاز به بهره برداری
گونه های گیاهی مجاز به بهره برداری
توزیع جغرافیایی گونه های دارویی مرتعی و طبقه بندی گیاهان مرتعی از لحاظ مورفولوژی واندام مورد استفاده...
ادامه گونه های گیاهی مجاز به بهره برداری
 
Hymenocrater elegans                       گل اروانه
 
Carthamus tinectoria                         گلرنگ
 
Berberis vulgar                                   زرشک
 
Paliurus spina-chiristii                        سیاه تلو  
 
Malus orientalis                                 سیب وحشی
 
Plantago ovate                                  اسفرزه
 
Plantago psylium                               اسفرزه
 
Urtica dioica                                       گزنه
 
Melissa offisinalis                               بادرنجبویه
 
Teucrium polium                                مریم نخودی (کلپوره)
 
Viscum album                                    دارواش
 
Adianthum capilus veneris                پرسیاوش
 
Plantago major                                  بارهنگ
 
Peganum harmala                              اسپند
 
توزیع جغرافیایی گونه های دارویی مرتعی
 
توزیع جغرافیایی وپراکندگی گیاهان دارویی در دو ناحیه گرمسیر ونیمه گرمسیر وناحیه معتدل نشانگر اقلیم مناسب برای کشت این گیاهان است. در جنگل های بارانی همیشه سبز بیشتر خانواده های گیاهی این منطقه خرزهره یا پروانش (Apocynaceae) ، نخل(Arecaceae) و تیره بقولات(Fabaceae) هستند. از گیاهان معروف این منطقه می توان: پروانش ، فلفل سیاه ، خربزه درختی ، میخک هندی و زرد چوبه را نام  برد. در جنگل های پهن برگ خزاندار گرمسیری بیشتر خانواده های دارویی عبارت است از: تیره سیبزمینی(Solanaceae) ، خانواده زنجبیل(Zingiberaceae) و تیره شاهدانه(Canabinaceae) و از گیاهان معروف این منطقه می توان تاتوره، سلمک ،شاهدانه ، کرچک و اکالیپتوس را برشمرد.
 
از عمده ترین خانواده های گیاهان دارویی ناحیه معتدل در منطقه مدیترانه می توان تیره جعفری(Apiaceae) وتیره نعنا(Lamiaceae) را نام برداز گیاهان معرف این منطقه عبارت اند از : زعفران ، شیرین بیان ،صبر زرد(Alovera)، آویشن ،مریم گلی ، استوخودوس(Lavandula) و گیشنیز .
 
در اقلیم گرم مناطق معتدل می توان به خانواده های گیاهی روناس (Robiaceae) و تیره چای(Teaceae) وهمچنین تیره خاس(Aquifoliaceae) اشاره کرد. وگیاهانی چون برگ بو وچای(Tea sinensis)* مهرف این منطقه هستند.
 
در جنگل های پهن برگ خزاندار مناطق معتدل خانواده های دارویی گونه های آلاله(Ranunculaceae) ، هفت بند(Polygonaceae) ، لاله (Liliaceae) ف تیره شب بو(Brassicaceae) را می توان نام برد. که شامل گیاهانی مانند: گل حسرت ، سنبل الطیب ، گل انگوشتانه ، آدونیس(Adonis flammea) ، تلخه بیان(Sophora alopecurides) ، شابیزک(Atropa belladona)  وختمی(Altaea) شامل می شود .
 مناطق استپی معتدل با زمستان های سرد وتابستان های طولانی وخشک، گیاهان دارویی مهمی چون خشخاش وشاهدانه یافت می شود.وسرانجام اینه در جنگل های سوزنی برگ شمالی هیچ گونه گیاه دارویی گزارش نشده است.
طبقه بندی گیاهان مرتعی از لحاظ مورفولوژی واندام مورد استفاده
1-      سرشاخه:
 نمونه گیاهانی که از سرشاخه های هوایی آنها استفاده می شوند شامل: آویشن ، بدرنجبویه ، بومادران ، تاتوره ، چای کوهی(stachys lavanduifolia) و علف چای(Hypericum perforatum) ، درمنه ، دم اسب ، کاسنی ، مرزنجوش(Oryganum vulgare) که در اغلب این گیاهان سرشاخه ها هنگام گلدهی گیاهان برداشت می شود.
2-      برگ
نمونه گیاهانی که از برگ و ساقه های جوان آنها استفاده می شود مانند : گل گاوزبان ، آویشن ، مورد ، سیر ، بادرنجبویه ، مریم گلی .
3-      گل
گونه هایی که از گل آنها استفاده می شود مانند: بابونه(Antemis)، گل نسترن ، گل نیلوفر ، گل میخک ، گل همیشه بهار، گل اروانه(Hymenocrater elegans) ، گل ساعتی(Pasiflora sp) .
4-      میوه
گیاهانی که از میوه واجزای آن (دانه)استفاده می شود شامل : اسپند ، اسفرزه ، بارهنگ ، تاجریزی ، تخم شربتی(Ocimum basilicum)(از گیاه ریحان بدست می آید)، مرزه(Satureja hortensis) ، خاکشیر(Cysimberia sp) ، رازیانه (Foeniculum vulgare)، عروسک پشت پرده Physalis alkekengi)).
عُناب (Zizifus jujuba).
5-     اندام زیر زمینی
 گونه هایی که از قسمت های زیر زمینی همچون ریزوم ها ریشه ها غده ها وپیازها استفاده می شود مانند : ثعلب(Orchis mascula) ، چوبک، سریش(Eremurus sp) ، سنبل الطیب ، شقاقل ف شیرین بیان ، مرغ.
6-      ترشحات گیاهی
گونه هایی که از فراورده های فرعی آنها شامل صمغ ها ، مان ها و گال ها استفاده می شود. مانند:
آنغوزه(Ferula assa-foetida) ، باریجه (Ferula gomosa) شکر تیغال (Echinops ritodes) ، کتیرا ،وشا(Dorrema sp) که نام گونه آن Dorrema amoniacum L
برچسب:گیاهان دارویی,گیاهان دارویی ایران,گبهان دارویی برای کبد چرب,گیاه دارویی برای سقط جنین,گیاهان دارویی برای تاخیر در انزال,گیاهان دارویی برای لاغری,گیاهان دارویی و خواص آنها,گیاهان دارویی برای پوست صورت,

نوشته شده در سه شنبه سوم دی 1392 ساعت 21:52:57 توسط مهرنوش رضایی


بازگشت به صفحه گیاهان دارویی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی
 

 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک