گیاه آووندول
گیاه آووندول
گیاه آووندول
 
آوندول با نام علمی Smyrnium cordifolium Boiss گیاهی مرتعی و از خانواده چتریان می باشد رنگ آن سبز روشن و درخشان بوده و دارای ریشه ساقه و برگهای معطر می باشد هدف از اجرای این طرح تعیین ارزش غذایی این گیاه برای نخستین بار می باشد نمونه ها در سه منطقه مختلف جغرافیایی بطور تصادفی در مراحل رویشی گل دهی و بذردهی تهیه و جهت تعیین ماده خشك ماده الی پروتئین خام مواد معدنی چربی خام فیبر خام دیواره سلولی دیواره سلولی بدون همی سلولز ف كربوهیدراتهای بدون فیبر ، انرژی خام به آزمایشگاه ارسال گردیدند و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SAS در قالب طرح كاملا تصادفی تجزیه واریانس شده و سپس میانگین ها به روش ازمون دانكن در سطح احتمال ۹۵% مورد مقایسه قرارگرفتند. برابر نتایج به دست امده بین مراحل مختلف رشدی و نیز در مناطق مختلف اختلاف معنی داری p ۰/۰۵ ³ وجود دارد بطوریكه میزان ماده خشكماده الی فیبرخام دیواره سلولی دیواره سلولی بدون همی سلولز انرژی خام و كلسیم از مرحله رویشی به بذردهی دارای افزایش بوده اند.آوندول یکی از گیاهان خوراکی خودروی استان کهگیلویه وبویراحمد است البته در مناطق کوهستانی ایران هم سبز می شود. و از خانواده چتریان یا Umbelliferae می باشد.گیاه آوندول با نام علمی Smyrnium cordifolium و با نام محلی اووندول یکی از گیاهان خوراکی خودوری استان و متعلق به خانواده چتریان می باشد.آوندول گیاهی خودرو است و به ارتفاع ۸۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و به رنگ سبز شفاف، درخشان، ناصاف و بی کرک، دارای ساقه ضخیم، ایستاده، استوانه ای و با شاخه های متمایل است.در خصوص گل آوندول، گل این گیاه به رنگ زرد، مجتمع به صورت چتر با ۲۰-۱۵ پترو، فاقد گریبان و گربانک با کاسه فاقد دندانه، گلبرگها پهن دراز، نوک تیز، تقریبا کامل با نوک برگشته است.این گیاه را می توان درکو ههای ارومیه، سردشت، فارس، لرستان، مشهد، مازندران، کردستان، کرمانشاه و در یاسوج یافت از ساقه های جوان این گیاه بصورت خام می توان استفاده کرد که ابتدا ساقه ها را پوست می گیرند و پس از آن بصورت خام مصرف می کنن

نوشته شده در 20/10/1395 دوشنبه ساعت 18:13:11 توسط samira


بازگشت به صفحه گیاه شناسی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید