گیاه شناسی انجیر
گیاه شناسی انجیر

میوه های حقیقی شفتکهای پایه دار کوچک

گل های نر و ماده جدا از هم ولی روی یک پایه و در داخل نهنج واقع شده اند. اصطلاحاً به آن unisexual gynodiocious گفته میشود.

در انواع خوراکی: گل ماده دارای خامه بلند و تخمدان نسبتاً کوچک

در انواع انجیر بر(Caprifig): مادگی دارای خامه کوتاه و تخمدان نسبتاً بزرگ

تلقیح گل های ماده توسط زنبوری بنام بلاستوفاگا پسنس  Blatophaga Psense صورت می گیرد.

در انجیر 3 نوع گل:

1-گل نر:فقط در داخل میوه انجیر نر بصورت یک ردیف باریک حلقوی در اطراف سوراخ استیول. دارای6-4 و گاهی  7پرچم. بقایای مادگی در آنها دیده می شود.

2-گل ماده خامه کوتاه: تنها در انجیر بر، مناسب برای تخم گذاری زنبور، تخمدانها کم و بیش کروی و طول خامه mm7/0

3-گل ماده خامه بلند: تنها در انجیرهای خوراکی، طول دمگل6/1 و طول خامه 2-75/1 میلی متر، طول خامه بلندتر از تخم ریز زنبور، زنبور قادر به تخم ریزی نیست.

لذا در جستجوی گل ماده خامه کوتاه مرتب از گل آذینی به گل آذین دیگر می رود، در حالیکه گل ماده خامه را نیافته و مرتباً عمل گرده افشانی را انجام می دهد و در این نوع گل آذین (میوه سیکونیوم) بذر تشکیل می دهد.

-تخمدان در گل های ماده خامه بلند بیضی شکل و در گلهای ماده خامه کوتاه کروی است.

-میوه های تلقیح نشده پارتنوکارپ را اصطلاحا ًCenocarp می گویند.

تعیین جنسیت در انجیر:

2 ژن بهم پیوسته (لینکاژ) که بر روی یک کروموزوم همولوگ قرار دارند ژنهای A وG

حالتهای مختلف:GA          Ag              Ga                ga

درگل های با مادگی دارای خامه کوتاه، G به صورت غالب

درگل های با مادگی دارای خامه بلند g بصورت مغلوب

وجود گل نر A

عدم وجود گل نر a

در انجیر بر ژنوتیپ به صورت GA/GA و GA/gaمی باشد.

در انجیرهای خوراکی ژنوتیپ به صورت ga/ga

بیولوژی گل های انجیر:

حالت پروتوژنی در انجیر بر، گل های ماده 3ماه یا بیشتر زودتر از گل های نر شکوفا می شوند.

فقط پرچم محصول profichi درخاتن بر در این زمان کامل شده و آماده ی گرده افشانی می شوند.

انجیر بر  3محصول در سال، حضور زنبور نابالغ در محصول  Mammoni و Mamme برای نمو آنها ضروری است.

در برخی ارقام، حضور زنبور در محصول profichi ضروری نیست و محصول به صورت پارتنوکارپی تولید می شود.

روش تشخیص انجیر وحشی(بر): دارای گل های ماده با خامه کوتاه وگل های نر است.


نوشته شده در 05/12/1392 دوشنبه ساعت 19:08:38 توسط مریم خانی


بازگشت به صفحه میوه کاری


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


فن پیج فیس بوک بساک
 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 

 


همه چیز در مورد پسته
همه چیز در مورد انجیر
پر بازدید ترین خبرهای کشاورزی