165 هزار تن ذبح دام در سال 93
165 هزار تن ذبح دام در سال 93
 
 به نقل از مرکز آمار ایران، نگاهی اجمالی به روند تغییرات آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور (1393-1384) منتشر شد.
 
آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی ده ساله اخیر نشان می‌دهد:
 
1- کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزار لاشه به وزن 90 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیش‌ترین تعداد با 10038 هزار لاشه به وزن 170 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است. این میزان در سال 1393 به 9196 هزار لاشه به وزن 165 هزار تن رسیده است.
 
2- کمترین تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده با 1749 هزار لاشه به وزن 25 هزار تن مربوط به سال 1389 و بیش‌ترین تعداد با 2914 هزار لاشه به وزن 39 هزار تن مربوط به سال 1385 بوده است. این میزان در سال 1393 به 2504 هزار لاشه به وزن 37 هزار تن رسیده است.
 
3- کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با 1035 هزار لاشه به وزن 198 هزار تن مربوط به سال 1392 و بیش‌ترین تعداد با 1587 هزار لاشه به وزن 269 هزار تن مربوط به سال 1387 بوده است. این میزان در سال 1393 به 1126 هزار لاشه به وزن 214 هزار تن رسیده است.
 
4- کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده با 20 هزار لاشه به وزن 3 هزار تن مربوط به سال‌های 1389 و 1392 و بیش‌ترین تعداد با 54 هزار لاشه به وزن 8 هزار تن مربوط به سال 1384 بوده است. این میزان در سال 1393 به 28 هزار لاشه به وزن 5 هزار تن رسیده است.
 
5- کمترین تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با 19 هزار لاشه به وزن 4 هزار تن مربوط به سال 1393 و بیش‌ترین تعداد با 45 هزار لاشه به وزن 10 هزار تن مربوط به سال 1388 بوده است.
منبع:فارس

نوشته شده در 02/06/1394 دوشنبه ساعت 13:52:16 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه دام


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید
 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی