آموزش کشاورزی
خرید کود
مطالب پر بازدید
پیوندها

دام -> شناخت پرورش گوسفند و اهمیت آن

درایران علوفه مراتع متغییراست وگوسفندان همانندشترموادلازم رادر بدن خودبه صورت دنبه ودیگرموادذخیره می کند.به خاطرمسایل مذهبی و اهمیت قربانی کردن،گوشت گوسفنددردرجه اول ودیگرفرآورده های آن در درجه دوم

نوشته شده توسط : پرهام 7

کاربران سایت
مهندسی زراعت واصلاح نباتات
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0دانشجوی کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0صنعت
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0صنایع غذائی
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0ژنتیک و اصلاح نژاد دام
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0
تبلیغات
 

 
 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 


فروشگاه بساک


انجمن متخصصان باغبانی
انجمن متخصصان آبیاری
انجمن دام طیور و شیلات
انجمن متخصصان گیاه پزشکی
انجمن متخصصان صنایع غذایی
مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
انجمن متخصصان خاک
انجمن متخصصان زراعت