آموزش کشاورزی
خرید کود
مطالب پر بازدید
پیوندها

گیاهان دارویی -> گیاهان دارویی مرتعی

گیاهان دارویی به گیاهانی گفته می شود که دارای مواد موثر مشخصی است ودر درمان بیماری ویا پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار می گیرد،ونام آن در یکی از فارماکوپه های (داروشناسی) معتبر بین المللی ذکر شده

نوشته شده توسط :مهرنوش رضایی basak

گیاهان دارویی -> پراکنش گیاهان دارویی وادویه ای در ایران

گیاهان دارویی در ایران از نظر مکان رویش در کشتزارها به صورت تولید انبوه (مانند زیره وزعفران) ودرکنار کشتزارها به عنوان کشت حاشیه ای (کرچک وشاهدانه) وهمچنین در باغها وکشتزارها به عنوان علف هرز

نوشته شده توسط :مهرنوش رضایی basak

گیاهان دارویی -> طبقه بندی گیاهان دارویی و معطر2

گیاهان دارویی ومعطر را از نقطه نظرهای مختلفی می توان گروه بندی کردکه برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد

نوشته شده توسط :مهرنوش رضایی basak

گیاهان دارویی -> طبقه بندی گیاهان دارویی و مرتعی از لحاظ گیاه شناسی

در حال حاضر گیاهان دارویی مانند دیگر گیاهان بر اساس واحد های گیاهی به دو دسته تقسیم شده اند

نوشته شده توسط :مهرنوش رضایی basak

گیاهان دارویی -> گونه های گیاهی مجاز به بهره برداری

توزیع جغرافیایی گونه های دارویی مرتعی و طبقه بندی گیاهان مرتعی از لحاظ مورفولوژی واندام مورد استفاده...

نوشته شده توسط :مهرنوش رضایی basak

کاربران سایت
مهندسی زراعت واصلاح نباتات
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0دانشجوی کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0صنعت
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0صنایع غذائی
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0ژنتیک و اصلاح نژاد دام
تعداد مقالات:0
امتیاز این کاربر:0
تبلیغات
 

 
 

 

فن پیج انجمن متخصصان کشاورزی بساک

 


فروشگاه بساک


انجمن متخصصان باغبانی
انجمن متخصصان آبیاری
انجمن دام طیور و شیلات
انجمن متخصصان گیاه پزشکی
انجمن متخصصان صنایع غذایی
مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
انجمن متخصصان خاک
انجمن متخصصان زراعت